Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
Begrazing van de oevers door een kudde schapen

Begrazing van de oevers door een kudde schapen

Afwateringskanaal
25-05-2010
Annie van Bokhoven
De kudde graast i.o.v. Waterschap Aa en Maas de dijk af van de Nieuwkuijkse brug in Vlijmen tot de Baardwijkse Overlaat in Waalwijk en bij de Bovenlandse sluis bij de Maas. De schapen grazen onder hoede van Erich Rhöse en Ronald Garthof van april t/m november op de dijken langs het Drongelens kanaal.