Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
Bloeiende veldzuring en fluitenkruid langs de wiel

Bloeiende veldzuring en fluitenkruid langs de wiel

Rumex acetosa en Anthriscus sylvestris
Haarsteegse Wiel
01-05-2016
Piet Geerts