Home > Aanmelden


Aanmelden

Meldt zich aan als lid van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden. De contributie voor leden bedraagt minimaal 12 euro per jaar, het gironummer is: : IBANnummer NL38 INGB 0005377889 t.n.v. Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden. Voor gezinsleden bedraagt de contributie minimaal 6 euro per jaar. Donateurs zijn vrij in hun afdracht aan de vereniging. Wij stellen het op prijs dat U spoedig na de aanmelding eenmalig de contributie dan wel afdracht aan ons overmaakt naar het bovengenoemde gironummer.

U dient alle velden in te vullen.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid