Home > Activiteiten > Lezingen > Lezing over duurzaamheid en de mondiale voetafdruk


29-09-2011
Lezing over duurzaamheid en de mondiale voetafdruk
De lezing vindt plaats op donderdagavond 29 september en start om 19.30 uur en eindigt rond de klok van 22.00 uur.

Een lezing verzorgd door Jan Juffermans, voormalig beleidsmedewerker Mondiale Duurzaamheid van de Kleine Aarde in Boxtel.
De lezing start om 19.30 uur en eindigt rond de klok van 22.00 uur.
Locatie: ’t Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, Nieuwkuijk
De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Consumpties voor eigen rekening.

Programma:
Met behulp van een beamer zal Jan Juffermans de volgende onderwerpen behandelen:

- begrip Mondiale Gebruiksruimte
- het model van de ‘Mondiale Voetafdruk’: hoe het model werkt en hoe de verschillen eruit zien tussen de landen van de wereld en wat wij kunnen doen,
- indien gewenst meting van de eigen Mondiale Voetafdruk,
- bespreking van de resultaten van de meting en een overzicht van de vele toepassingsmogelijkheden van het voetafdrukmodel,
- vragen en discussie.


KORTE UITLEG BEGRIP MONDIALE VOETAFDRUK

We hebben maar één aarde!
Met de meetmethode van de Mondiale Voetafdruk, wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel ruimte, grondstoffen en energie we gebruiken en hoe zich dat verhoudt tot de beschikbare biocapaciteit van de aarde. Met de mondiale voetafdruk wordt alles wat we doen omgerekend naar ruimtegebruik.

De snel stijgende wereldbevolking, de toename van onze wereldeconomie en de daarbij behorende consumptie hebben ervoor gezorgd dat we sinds 1985 meer gebruiken dan onze aarde duurzaam kan opbrengen. Er is nu per persoon 1,9 ha beschikbaar. Dit is de ruimte van ongeveer drie voetbalvelden. We gebruiken anno 2010, 2,7 ha gemiddeld, berekend over alle wereldbewoners, dat is 40% teveel.
Een Nederlander gebruikt gemiddeld 4,4 ha. Wij leven dus op veel te grote voet! Inwoners van Noord-Amerika spannen de kroon, zij gebruiken gemiddeld 9,6 ha. Een inwoner van India gebruikt gemiddeld 0.8 ha.

Persoonlijke Voetafdruk:
Deze geeft inzicht in hoe jouw leefwijze zich verhoudt tot de rest van de wereld en hoe jouw leefwijze past binnen de draagkracht van onze planeet. Het meet het energie- en ruimtegebruik dat jij nodig hebt voor jouw leefstijl. Het helpt je te beseffen dat we allen betere, duurzamere keuzes moeten maken om een veilige en rechtvaardige wereld te creëren. Meten om te weten waar je het beste een bijdrage kan leveren.
Zie voor meer informatie:
www.voetafdruk.eu,
www.duurzaamheidinactie.nl,
www.footprintnetwork.org,
www.voedselvoetafdruk.nl,
www.klimaatvoetafdruk.nl,
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid