Home > Communicatie > Interviews R. Schalken > De vogelvrije fietser


22-12-2011
De vogelvrije fietser
Voor een interview met de voorzitter van Fietsersbond De Langstraat stap je eigenlijk niet in de auto, maar de wijk Zanddonk in Waalwijk ligt niet naast Vlijmen-dorp en bovendien werkt de temperatuur niet echt mee om het stalen ros te pakken. Het blijkt geen enkel probleem te zijn en ik word hartelijk ontvangen door Siem van Dijk, die alle scrupules wegneemt met de opmerking: “Ik ben geen autohater. Nee, zeker niet. Waarom zou ik? Daar kom je niet ver mee. Het is heel realistisch om te vinden dat auto’s er ook moeten zijn. We willen ze zeker niet wegpesten en dat is ook de houding die we aannemen, niet fanatiek zijn tot aan het gaatje.”

Het nieuws halen
Nadat de trend is gezet, vertelt hij dat Fietsersbond De Langstraat een onderdeel is van de landelijke fietsersbond, die 35.000 leden telt. De Langstraat, waaronder de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Heusden vallen, telt 100 leden, waarvan circa de helft uit onze groene gemeente afkomstig is. “Daarbinnen onderscheiden we actievelingen en de rest. We hebben maar een beperkt aantal actieve leden die het werk moeten doen en de rest steunt ons en belooft dat als ze later tijd hebben, ooit, zich in gaan spannen. Als ik eerlijk ben, gaat het slechts om 7 à 8 leden die actief zijn.” De landelijke bond is volgens Siem van Dijk een goed georganiseerde organisatie met een professioneel bureau, dat zetelt in Utrecht en bijvoorbeeld de financiële administratie van onder andere de Langstraatse fietsersbond voor zijn rekening neemt. Het bestuurswerk stelt daarom volgens Siem ook niet zo bijster veel voor. De landelijke bond heeft volgens hem veel invloed, “flinke zeggenschap” en geeft een zeer nuttig en actueel magazine uit, de Vogelvrije Fietser geheten. “Het moet gek gaan als ze niet iedere maand het nieuws halen”.
Veiligheid
Het voornaamste doel van Fietsersbond De Langstraat is het fietsen bevorderen op een zo veilig mogelijke manier. “De condities verbeteren en mensen verleiden om vaker de fiets te nemen. Verleiden, ja, door betere en meer veilige fietspaden.” Maar de hedendaagse fietser is zeker geen heilige. “Dat klopt. De fietser is steeds zelfstandiger geworden, brutaler en lapt ook verkeersregels aan zijn laars door bijvoorbeeld eenzijdig gebruik van het fietspad. Fietsers zijn zelf, uit veiligheid, oplossingen gaan kiezen. Er is sprake van vervaging van normen bij de toepassing van verkeersregels en dan gaat het vaak om geldigheidsregels. Het is niet goed te praten, maar het belang van de fietser is een ondergeschoven kind.”
Van Dijk pakt De Vogelvrije Fietser en toont een foto van een fietspad met middenin een stevige boom die door fietsers ontweken moet worden. “Over veiligheid gesproken. Leuk en zinvol om te strijden tegen dit soort zaken. Heerlijk om te doen”, merkt hij op.

Enthousiasme
Bij toeval is Siem van Dijk betrokken geraakt bij de fietsersbond. Circa 7 jaar geleden bezocht hij de fietsbeurs in de RAI en werd lid van de landelijke bond. De bond voerde in 2007 in Waalwijk een onderzoek uit, waarbij plaatselijke leden betrokken werden. Men wilde weten hoe Waalwijk scoorde ten opzichte van vergelijkbare gemeenten op gebied van veiligheid en voorzieningen voor fietsers. “Ik had de tijd ervoor. We hadden een enthousiast clubje, er groeide betrokkenheid en toen het onderzoek afgerond was, kwam de vraag om oprichting van een eigen afdeling. We zijn begonnen met nul kennis en veel enthousiasme en na een paar maanden ontstond het idee om het gebied verder uit te breiden met omliggende gemeenten.”

Oplossingen aandragen
De knelpunten waarmee fietsers in de gemeente Heusden geconfronteerd worden, hebben de afgelopen periode, dankzij de inspanningen van Fietsersbond De Langstraat de nodige aandacht gehad in de lokale en regionale media. De bond hield onlangs zijn regionale vergadering in De Remise te Drunen. Er waren ruim 20 mensen aanwezig, leden en niet leden. “Daar zijn we best happy mee. Zo’n 17 à 18 knelpunten in Heusden kwamen naar voren. Een paar halen we er uit, díe zijn zo heavy. Daarover gaan we in overleg met de gemeente, omdat we vinden dat die de oplossingen moet aandragen. Wij zijn goedwillende amateurs, maar ook belanghebbenden die zelf op de fiets zitten en tevens namens vele duizenden andere fietsers spreken.” Dat de burger zelf niet assertiever is, daar verbaast Van Dijk zich over. Maar dat wil niet zeggen dat Fietsersbond De Langstraat tegen de gemeente wil schoppen. “Middels overleg, vanuit een positieve grondhouding werken wij samen met Siem van Dijk
de gemeente Heusden en dat heeft al
goede spin-off gehad.”


R. Schalken

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid