Home > Activiteiten > Jubileum > Jubileum wandeling van de maand januari: Klinkert-Fellenoord-Pestert


31-01-2012
Jubileum wandeling van de maand januari: Klinkert-Fellenoord-Pestert
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden bestaat in 2012 dertig jaar. Daarom elke maand een natuurgebied binnen onze gemeente in de schijnwerpers.
In dat gebied organiseert de vereniging in die maand ook een wandeling.
Klinkert - Fellenoord - Pestert.

De Drunense Heide, zo heette dit gebied ten noorden van de duinen, ten zuiden van het afwateringskanaal en ten westen van de Duinweg. Veel Drunenaren hadden hier vroeger grond. Hun eigendomskavels liepen in rechte lijn vanaf de Grotestraat zuidwaarts , door de polder tot aan de duinen. Een enkele keer was zo’n kavel erg smal, zo’n twee en een halve meter breed, maar dan wel ruim zes kilometer lang.
Dennenbossen overheersen hier. Zij werden begin vorige eeuw op de hei geplant in de strijd tegen het oprukkende duinzand. Het hout van de dennenbossen leverde vroeger ook geld op. Het ging naar de houthandel en naar de mijnen. En het bleef ook vlak bij, waar de boeren het gebruikten als heiningpalen, stelen voor hun gereedschap en als brandhout.

Natuurmonumenten wil het eentonige naaldbos omvormen tot een aantrekkelijker bos met open plekken en loofbomen, vooral eiken en berken. Bos wat hier meer thuis hoort met struiken als lijsterbes, vuilboom en vlier en met varens en kruiden als onderbegroeiing.

Af en toe struin je hier nog over heidevelden of passeer je ’n oud akkertje. Dit gebied is een rustplaats voor reeën en veel ander wild.
De Klinkert is ’n voormalige boerderij. Hier vlakbij ligt het terrein van de vroegere gemeentecamping van Drunen. In dit gebied met wat grotere open ruimten hoor je in dit jaargetijde vogels zoals de koperwiek, de kramsvogel en zie je sijsjes op de elzenproppen. Konijnen schieten hun holen in of rennen in de verte weg.

In dit parkachtige landschap leven heel andere vogels en dieren dan in de dichte dennenbossen hier omheen. De bomen zijn nu in rust en hebben hun bladeren laten vallen, zodat er geen verdamping kan optreden. Ben je hier op een stralende ochtend dan wordt de stemming nog beter bij het zien van prachtige spinnenwebben, die schitteren in de zon. IJskristallen blinken op de zaaddozen van de kruiden die nog overeind staan. Vele van de holle stengels bieden bescherming aan overwinterende insecten en hun larven. Belangrijk dus dat die blijven staan.

Tegen de avond vliegen hier vaak kleine vlinders. Het zijn mannetjes van de wintervlinders die op zoek zijn naar vrouwtjes. Zo’n vrouwtje is vleugelloos. Ze kan niet vliegen en wacht op een eikenstam tot een mannetje haar bevrucht. Na deze daad sterft het mannetje en het vrouwtje klimt naar de kruin om daar haar eitjes af te zetten. In het voorjaar zien we dan het resultaat. Duizenden rupsen hangen aan een ragdraad. De eiken, die aan deze rupsen gastvrijheid boden, worden vaak helemaal kaal gevreten door hun gasten. Op hun beurt zijn de rupsen weer ’n lekker hapje voor jonge mezen.

Ook onder de schors van dode bomen krioelt het van hier overwinterende insecten en hun eitjes of larven. Die insecten vind je trouwens ook onder al die bladeren. Kijk eens naar de vogels die zorgvuldig de bladeren omdraaien op zoek naar beestjes en larven die zich tussen deze massa half verteerde bladeren schuil en warm houden.
De oude nederzetting Fellenoord ligt midden in Drunense Heide. Aan weerszijden van dit gehucht vind je de oude akkers, ontgonnen op de vroegere heidevelden. ‘n Centrum van schapenteelt was dit vroeger. De uit 1652 daterende monumentale boerderij op Fellenoord nummer vier is in de zestiger jaren van de vorige eeuw aan de sloop ontsnapt. Zij is intussen prachtig gerestaureerd en een onderkomen voor kunstenaars.
De Pestert ligt westelijk van de Fellenoord. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was dit het jachtterrein van de graven d’Oultremont.
Centraal in dit schitterend open gebied lag aan een grote beukenlaan de voormalige hoeve de Pestert uit de 14e eeuw. Op de schrale grond had de laatste pachter, Jan van Kempen hier ’n gemengd bedrijf. Hij hield er enkele koeien, wat kippen en varkens . Op de schrale grond verbouwde hij rogge, haver en aardappels. De oude boerderij met schuur en bakhuis stortte in 1957 gedeeltelijk in. Een tenminste 150 jaar oude tamme kastanjeboom met een omvang van ruim vier en een halve meter markeert deze oude plek.
Je ziet: dit “natuurgebied van de maand” is een wandeling waard. Datum: zondag 22 januari
Startplaats: parkeerplaats Steegerf in Drunen - het verlengde van de Torenstraat
Aanvang: 10.00 uur Gids: Peter van der Velden

Iedereen is van harte welkom, deelname is gratis. Denk aan goede schoenen!

klik hier voor foto's

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid