Home > Activiteiten > Jubileum > Jubileum wandeling van de maand februari: Vlijmens Ven-Kuijkse Wiel-Nieuwkuijks Bosje


11-02-2012
Jubileum wandeling van de maand februari: Vlijmens Ven-Kuijkse Wiel-Nieuwkuijks Bosje
Natuur in de gemeente: Vlijmens Ven, Nieuwkuijks Bosje, Kuijkse Wiel
In 2012 bestaat de Natuur- en Milieuvereniging gemeente 30 jaar. De vereniging zet ter ere van dit jubileum in elke maand een natuurgebied in onze groene gemeente in het zonnetje. Het natuurgebied van deze maand ligt ten zuiden van Vlijmen en Nieuwkuijk: het ‘Vlijmens Ven’, met omliggende gebieden.
We starten de wandeling bij de molen.

Heidijk en Nieuwkuijkse Wiel
We lopen via de dijk, die al in de middeleeuwenis aangelegd, naar het oosten. De dijk fungeert als verbindingszone tussen de natuur in de omgeving. In de nacht van 29-30 december 1880 brak door hoog water en storm de Heidijk door, enontstond het Nieuwkuijkse Wiel. Door een sloot die te ver doorliep was een zwakke plek in de dijk ontstaan. Door een gat van meer dan 150 meter breed stroomde water met grote kracht, en ontstond het Nieuwkuikse Wiel, 15 meter diep. De dijk is weer hersteld, maar wel met een bocht erin om de diepe locatie van de doorbraak heen.
In het wiel komen het aarvederkruid (in het water) en Gagel (in het moerassige deel) voor.

Nieuwkuijks Bosje
Aan de zuidkant van de dijk vinden we het Nieuwkuijkse Bosje. Het Bosje is een acht hectare groot gevarieerd loofbos, dat is aangelegd in het buitendijkse plas-dras gebied. Je vindt er nu bijvoorbeeld eiken, vlier- en lijsterbessen. Daarnaast komen er veel verschillende soorten paddenstoelen voor, zoals de grote parasolzwam en de vliegenzwam.

Vlijmens Ven
Vanaf de Heidijk hebben we een mooi uitzicht over het Vlijmens Ven.
Door de hoge grondwaterstanden is in dit laaggelegen gebied in het verleden veen gevormd. In de late middeleeuwen is begonnen met het uitbaggeren en turf steken, en nu kennen we het als Vlijmens Ven (ofwel veen). Tot 1850 wat het een moerassig en onbewoond gebied. Daarna teelde men er rogge en haver. Band- en griendhout uit het gebied gebruikte men vroeger in de Vlijmense mandenmakerij.
Het Vlijmens Ven is voor groot deel eigendom van Natuurmonumenten, en het is een Natura2000-gebied. Natura2000 betekent dat het onderdeel uitmaakt van beschermde natuur in de Europese Unie. Het Vlijmens Ven met daaraan aansluitend de Vughtse Gement is een verbindende schakel met andere Natura2000-gebieden als Moerputten, Bossche Broek en Loonse en Drunense Duinen.
Het iseen laaggelegen kwelgebied waar kalkrijk kwelwater afkomstig uit de Kempen en de Ardennen naar boven komt. Dat levert veel bijzondere planten en dieren op.
Bijvoorbeeld de zeldzame kranswieren, zoals doorschijnend en buigzaam glanswier. Of bijzondere waterplanten, zoals het ongelijkbladig fonteinkruid, het plat fonteinkruid, de krabbescheer, de waterviolier, het pilvaren en de drijvende waterweegbree. Op het land vinden we er onder andere de ratelaar en het duizenguldenkruid.
Ook de fauna van de kwelsloten is nog steeds goed ontwikkeld. Er komen zeldzame soorten als de watermijt, wantsen en vedermuggen voor. Naast de zeldzame kleine modderkruiper en de grote modderkruiper, komen er ook veel bekende vissoorten voor.
In deze tijd van het jaar overwinteren er veel wilde zwanen en ganzenuit Siberië en omliggende gebieden, en komen er veel eenden voor.
In 1990 zijn twee vlindersoorten in de Moerputten uitgezet. Deze kwamen daar vroeger ook voor, maar waren in ons land uitgestorven: het pimpernelblauwtje en het donker pimpernelblauwtje. Inmiddels heeft het pimpernelblauwtje zich ook verplaatst naar de ruige wegbermen en oevers van waterwegen in het Vlijmens Ven.


Op zondag 11 februari neemt Peter van der Velden u mee in een wandeling langs het Vlijmens Ven, Nieuwkuijkse Wiel en Nieuwkuijkse bosje. Verzamelen om 11.00 uur bij de Emmamolen in Nieuwkuijk.
Ga voor foto's naar:
klik hier voor foto's

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid