Home > Activiteiten > Jubileum > Jubileum wandeling van de maand maart: Oude Maasje en Ommetje Herpt


17-03-2012
Jubileum wandeling van de maand maart: Oude Maasje en Ommetje Herpt
In 2012 bestaat de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden 30 jaar. De vereniging zet ter ere van dit jubileum in elke maand een natuurgebied in onze groene gemeente in het zonnetje. Daarnaast zullen er in de loop van het jaar nog tal van activiteiten plaatsvinden, steeds met deze natuurgebieden als onderwerp.
Het natuurgebied van deze maand is het Oude Maasje met daarin het Ommetje Herpt

Oude Maasje (Maoske)
Het Oude Maasje is de naam van een oude Maasbedding. In Waspik, Drongelen en Heusden vinden we hier gedeelten van terug in het landschap.
Vanuit de Ardennen voerde het Maaswater in vroeger tijden grind, grofzand, fijnzand, klei en leem met zich mee. In het Land van Heusden ontstonden zandige oeverwallen. Hierop ontstonden tussen 650 en 900 de dorpen Hedikhuizen, Herpt, Oud-Heusden, Heesbeen en Doeveren.

Vanaf omstreeks 1000 begon men de veenmoerassen in dit gebied te ontginnen. Toen ontstond het zogenaamde slagenlandschap: lange, smalle stroken grond met sloten erlangs. De vele sloten van de zo ontstane polders waterden af op weteringen die weer afwaterden op het Oude Maasje.

In 1273 werd de Oude Maas bij Hedikhuizen afgedamd. Men meende, dat er zo een betere afwatering van het ingedijkte land mogelijk was. Er ontstonden echter steeds grotere problemen met de waterafvoer in dit gebied. Daarom besloot men aan de Oude Maas haar oude loop terug te geven. De nieuw gegraven loop tussen Heusden en Geertruidenberg viel echter niet samen met de oude, maar kreeg een eigen traject (de Bergse Maas).

Ruilverkavelingen
In de zestiger jaren van de vorige eeuw vonden er ruilverkavelingen plaats. Hierbijis helaas ook het oude Maasje tussen Hedikhuizen en Doeveren grotendeel dichtgegooid. Daarmee verbrak men ook het verband tussen de dorpen Hedikhuizen, Herpt, Oud-Heusden, Heesbeen en Doeveren. Deze dorpen liggen nu als los zand in het landschap te liggen.


Wandelen door agrarisch cultuurhistorisch landschap
Het Ommetje met een lengte van circa 5,5 kilometer gaat over bestaande wegen en paden. Het verbindt de oude kernen van Herpt, Oudheusden en Heusden. Als een soort rode draad in de wandeling is de historische loop van het Oude Maasje. Op enkele plaatsen slingert het Oude Maasje nog in de oorspronkelijke bedding door het landschap.
Herpt is een dorp dat als een lang lint is ontstaan aan de oever van het Oude Maasje. Vanaf het parkeerterrein tegenover café De Ploeg in Herpt ziet u, gelijk aan het begin van de wandeling, het Oude Maasje al onder de weg door stromen.
Wat zo bijzonder is aan deze omgeving: is het weids en ombelemmerd zicht. Je ziet een mooi, agrarisch landschap als je Herpt bent uitgelopen. In het Ommetje zijn ook veel cultuurhistorische plekken. Eén van de mooiste plekken is de oude begraafplaats in Oudheusden uit 1800. Er staat een muur omheen gebouwd met stenen van de verwoeste parochiekerk van Oud-Heusden. De oude begraafplaats heeft een groot cultuurhistorische waarde. Ook staan hier kastanjes en vijf grote beuken uit de tijd van de bouw van de muur.
Naast de oude monumentale boerderijen, zijn er ook eeuwenoude eiken, oude hagen, hoogstamfruit en knotbomen.Een aardige bijkomstigheid van deze landschapselementen is dat ze ook een ideaal leefgebied vormen voor soorten als steenuil en kerkuil.
Inmiddels zijn er eerste verkenningen geweest om het Oude Maasje weer een open verbinding te geven en de voormalige loop te herstellen.
Op 25 maart neemt de initiatiefneemster tot de ontwikkeling van het Ommetje, Hermien van Toorenburg, u mee langs onder andere het Oude Maasje. Verzamelen om 14.00 uur bij Café de Ploeg in Herpt. Aanmelden is niet nodig. Hermien gaat lopen met wie om 14.00 uur aanwezig is en verwacht om 16.00 uur terug te zijn.
Er wordt gelopen volgens het routeboekje dat is verschenen over het ommetje. Het boekje geeft een beschrijving van de route en historische informatie over de omgeving. Het is te koop voor 2 Euro bij het Heusdens Buro voor Toerisme. Deelname aan de wandeling is gratis en op eigen risico. Het dragen van stevige schoenen wordt aangeraden.

klik hier voor foto's

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid