Home > Duurzaamheid > Zonne-panelen > Ik heb een huurhuis, kom ik ook in aanmerking?


15-10-2012
Ik heb een huurhuis, kom ik ook in aanmerking?
Op dit moment heeft de woningstichting nog geen intentie om mee te werken aan dit initiatief. Woonveste is wel actief gesprekspartner bij ons initiatief. Hierbij worden mogelijkheden bekeken of een huurder zelf een zonnestroom installatie kan installeren en wat de consequenties zijn als de huurovereenkomst ontbonden wordt.
Landelijk loopt er een initiatief van 22 woningcorporaties die de (on) mogelijkheden van zonne energie onderzoeken in de vorm van een pilot.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid