Home > Duurzaamheid > Zonne-panelen > Heb ik een vergunning nodig van de gemeente als ik zonnepanelen wil plaatsen?


15-10-2012
Heb ik een vergunning nodig van de gemeente als ik zonnepanelen wil plaatsen?
Bij plaatsing op schuine daken is alleen vergunning nodig als u in een monument of beschermd stadsgezicht woont, zoals bijvoorbeeld in de vesting Heusden. Bij plaatsing aan een gevel of op de grond kan ook een vergunning nodig zijn.
In het geval uw pand niet een monument betreft moet u wel altijd aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Op een schuin dak moeten de zonnepanelen binnen het dakvlak liggen en niet over dakrand steken en de hellingshoek van het paneel moet gelijk zijn aan het die van het dak.
• Bij een plat dak moet de afstand van het paneel tot de rand van het dak minimaal gelijk zijn aan de hoogte van het paneel. Op deze wijze is de zichtbaarheid vanaf de weg beperkt.
• Sinds oktober 2010 is een WABO-vergunning vereist indien u panelen tegen/aan de gevel wilt bevestigen, bijvoorbeeld als afdakje boven de voordeur.
• Bij het plaatsen van zonnepanelen op een dakkapel is een vergunning nodig.
Informeer in geval van twijfel bij uw plaatselijke Bouw- en Woningtoezicht, of check op omgevingsloket.nl.
Er is overigens een meldingsplicht voor alle zonnepanelen plaatsingen.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid