Home > Duurzaamheid > Zonne-panelen > Moet ik mijn verzekering inlichten als ik zonnepanelen heb geïnstalleerd?


15-10-2012
Moet ik mijn verzekering inlichten als ik zonnepanelen heb geïnstalleerd?
In de meeste polisvoorwaarden staat dat u een verbouwing/wijzigingen moet melden bij uw verzekeraar, daar vallen de zonnepanelen dus ook onder.
De herbouwwaarde moet aangepast worden, waardoor uw verzekerd bedrag omhoog gaat en u waarschijnlijk iets meer premie moet betalen. Er zijn ook verzekeraars die standaard voor een maximaal bedrag verzekeren. Wanneer je bij deze verzekeraars onder het maximaal verzekerd bedrag blijft gaat de premie niet omhoog.
Controleer van te voren welke schade zij aan de zonnepanelen dekken, het gaat dan vaak om schade veroorzaakt door brand, bliksem (direct), storm, en diefstal (met braaksporen). Het kan zijn dat u met een eigen risico te maken krijgt, dit bedrag verschilt per verzekeraar.
Er zijn ook verzekeringen speciaal voor zonnepanelen, deze verzekeringen dekken meer dan de schades die onder de opstalverzekering vallen. Bijvoorbeeld dekking voor beschadiging door van buitenkomende onheilen, blikseminslag indirect, diefstal zonder braaksporen en vandalisme. Zij vergoeden vaak ook het productieverlies dat ontstaat door de schade. Let wel op of de zonnepanelen voldoen aan de eisen die de verzekeraar stelt, bijvoorbeeld installatie door een gekwalificeerde installateur, bepaalde kwaliteitsnormen en een bepaald aantal jaren productgarantie.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid