Home > Communicatie > Columns R. Schalken > Op grote voet leven


19-06-2010
Op grote voet leven
Onlangs las ik een artikel in De Volkskrant over ´de ecologische voetstap´.
Nederlanders consumeren drieénhalf keer zoveel als de aarde aankan. Onze ecologische voetafdruk staat in de top tien van de wereld. Daar hoeven we dus niet trots op te zijn.
Volgens Natasja Oerlemans van het Wereldnatuurfonds leven wij op te grote voet. Nederland stoot relatief veel CO2 uit.´We vliegen veel, rijden veel en onze stroom komt vooral uit fossiele brandstoffen.´ Ook consumeren wij veel dierlijke eiwitten, zoals zuivel en vlees. De conclusies komen uit een rapport van 2008, waarin de effecten van de crisis en energieontwikkelingen, zoals de kernramp in Fukushima niet zijn mee genomen.
Het voetafdrukmeten stuitte daarom op kritiek, de meting zou quasi-exact zijn. Wetenschappers die elkaar vliegen afvangen, op grond van kleine onjuistheden. Het kan verkeren. Maar of wij als Nederlanders nu anderhalf keer de aarde nodig hebben voor onze ecologische voetstap of één keer, maakt volgens mij niet zoveel uit. Het gaat om het consumptief gedrag, om het effect van onze ecologische voetstap. En die voetstap is, hoe je het went of keert, veel te groot. Als je daar iets aan wilt doen of veranderen, dan zul je de gewone burger moeten benaderen. De leden van de natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden en sympathisanten zijn volgens mij wel op de hoogte van fenomenen als Ecologische Voetstap en Duurzaamheid. Maar of Henk en Ingrid, Priscilla en Rodney dat ook zijn, vraag ik me af. Daar zit volgens mij de kern van het probleem. Ik schat dat een kwart deel van de Nederlandse bevolking niet te benaderen is met termen als Ecologische Voetstap en/of Duurzaamheid. Tel daar nog eens de mensen bij op die de termen wel snappen maar er geen boodschap aan hebben, dan is er een grote groep mensen in Nederland die niet aanspreekbaar is op hun consumptief gedrag. Lekker elitair beweren dat alles anders moet, werkt volgens mij onvoldoende.
Willen we de klimaat-, financiéle en energiecrisis te lijf gaan, dan moeten we termen als ecologische voetstap, duurzaamheid, klimaatneutraal of CO2-uitstoot even vergeten en Henk en Ingrid, Priscilla en Rodney benaderen met maatregelen die vooral goed zijn voor hun eigen portemonnee en vaak uitleggen dat het ook een gezonde leefomgeving oplevert. Dan zet je een stap voorwaarts.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid