Home > Activiteiten > Lezingen > Het Ommetje Herpt


30-11-2007
Het Ommetje Herpt
Heusden als vestingstad aan de Maas is in wijde kring bekend. Heusden als gemeente die een aantal karakteristieke dorpen vertegenwoordigt is minder bekend. Daarom zou er meer aandacht moeten zijn voor de verschillende dorpen die in de gemeente Heusden te vinden zijn.

Dat kan o.a. door interessante wandelroutes in het buitengebied te ontwikkelen, die de verschillende dorpen verbinden. Van belang is natuurlijk dat de drukkere verkeerswegen zo veel mogelijk worden gemeden.

Hermien van Toorenburg-van Nimwegen die in Herpt woont en graag af en toe door de nog mooie landelijke omgeving van Herpt een wandeling zou willen maken, kwam tot de conclusie dat dergelijke wandelroutes hier nog ontbreken. Toen Het Brabants Landschap een prijsvraag uitschreef om nieuwe mogelijkheden om te wandelen te ontwikkelen stuurde zij een door haar op papier ontwikkeld ′Ommetje Herpt′ in. Het zat gedegen in elkaar en voldeed aan de door het Brabants Landschap gestelde eisen.
Ze haalde helaas niet de uitgeloofde 10.000 Euro binnen, maar kreeg wel een eervolle vermelding. Het Brabants Landschap vond het zeer de moeite waard eraan mee te werken dit ′Ommetje Herpt′ op een of andere wijze te helpen realiseren.
Daarom wilde het Brabants Landschap samen met Hermien en onze vereniging nog eens kritisch naar het plan kijken om te bekijken hoe dit plan eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit overleg heeft Hermien een powerpoint presentatie over het Ommetje Herpt gegeven aan de KOV in Herpt, waarvan zij zelf ook lid is, om zo ook in Herpt zelf bekendheid te geven aan het ommetje en ook draagkracht te verwerven voor dit plan. De heer Ferdinand ter Schure van het Brabants Landschap heeft i.v.m. nog eventuele andere plannen in dit gebied met de Gemeente Heusden gesproken. Namens onze vereniging heb ik, behalve nog wat ideeën, natuur– en cultuurhistorische gegevens aangeleverd, die in de route opgenomen kunnen worden, zodat de wandelaars voorzien van deze informatie nog meer kunnen genieten van de mooie omgeving. Het Ommetje Herpt verdient, wat ons betreft, zeker alle aandacht. Juist ook om nog zo′n mooi en karakteristiek dorp als Herpt onder de aandacht te brengen. Hoe ziet het Ommetje Herpt, mogelijke veranderingen voorbehouden, er in grote lijnen uit? Zie elders in ′Natuurlijk′!


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid