Home > Natuurstudie > Inventarisatie-planten > Plantengroep 2010.


01-01-2011
Plantengroep 2010.
Iedereen heeft kunnen ervaren dat 2010 een heel bijzonder jaar geweest is.
Na een lange wintertijd met veel sneeuw kwam een korte late lente. Daarop volgden zeer warme weken met een regenachtige zomer. Na een natte herfst viel in november de winter weer in. Deze duurde tot januari 2011. Zo ziet men dat de natuur zich veel moet aanpassen.
Dit doet de plantengroep ook. Wij hebben toch geprobeerd er een succesvol plantenjaar van te maken. Wij hebben afgelopen jaar aandacht besteed aan de Dullard in Sprang-Capelle. Hier vonden wij 124 planten. Bij een plantenexcursie zagen we ook de Zwarte Stern.
Verder is door het jaar, dat is 10 maal. een bezoek gebracht aan andere gebieden in de gemeenten Heusden en Waalwijk.
Aantal gevonden planten in 2010 in Heusden was 201.
Aantal gevonden planten in 2010 in Waalwijk was 182.
Het aantal deelnemers varieerde van 3 to 8 personen.
We hadden een vruchtbaar plantenjaar. Bij de excursies was meestal de tijd te kort. We proberen altijd ongeveer 2 ½ uur onderweg te zijn, maar meestal loopt het iets uit. Wat vinden wij allemaal? Ja, als je als groep al meer dan 25 jaar in het gebied onderzoek doet, is het moeilijk iets nieuws te vinden.
Maar we weten wel waar we bijzondere planten te vinden zijn in een gebied. Zoals orchissen, beenbreek, zwanenbloem ; maar ook een weide vol paardenbloemen of pinksterbloemen. In de sloten zien we blaasjeskruid en slangenwortel. Zo te zien heeft de plantengroep heeft toch een waardevol jaar gehad. In 2011 gaat het gewoon verder. Ieder is van harte welkom, maar het zijn geen wandelingen maar zoektochten.

Informatie bij Theo Boonmann tel 0416 376378

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid