Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Effekten van Roundup (glyfosaat) op ons milieu


23-03-2013
Effekten van Roundup (glyfosaat) op ons milieu
Planten, dieren (en ook wij mensen !) hebben goede voeding nodig om gezond te kunnen blijven. Een gezonde bodem kan alle voedingselementen leveren die een plant nodig heeft voor een goede groei. Een goede bodem krioelt van leven zoals nuttige schimmels, bacteriën, protozoa, microgeleedpotigen, wormen etc. etc. Deze organismen maken voeding vrij die door de planten en bomen benut kan worden. De planten op hun beurt, staan suikers, aminozuren, eiwitten en dergelijke af aan de bodem en creëren zo de goede biologie in de wortelsfeer.

Het gebruik van pesticiden, fungiciden, maar met name herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddelen) heeft een sterk negatief effect op dit natuurlijke proces. Alle herbiciden hebben de eigenschap om mineralen te binden zodat ze niet meer opneembaar zijn voor de plant. Hieraan dankt een herbicide ook zijn werking !

Roundup doet dit zelfs met ALLE spore-elementen zoals: cobalt, ijzer,mangaan, zink, borium e.d. Het zijn juist deze noodzakelijke elementen die een plant/boom nodig heeft voor haar imuunsysteem.
De diverse bodemorganismen zoals hierboven beschreven helpen de planten om deze mineralen op te nemen. Roundup doodt bij toepassing Mycorrhiza’s, regenwormen, Pseudomonasbacteriën, Actinomyceten etc. Deze organismen spelen een grote rol bij de bescherming van plantenwortels tegen ziekteverwekkende schimmels. Het schadelijke effect is dus tweeledig de plant/boom kan de mineralen niet meer op nemen die ze nodig heeft voor haar immuunsysteem en tevens krijgen de diverse bodempathogenen meer kans om “aan te vallen”, want de natuurlijke afweerorganismen in de bodem zijn ernstig verzwakt.

Roundup wordt bij bespuiting of bij het aanstrijken van de boomstronk direct opgenomen en getransporteerd naar de wortels. Vervolgens wordt de Roundup door de wortels aan de bodem afgegeven. Wie goed observeert, ziet dat in een goed groeiend bos alle bomen met elkaar in kontakt staan. Wordt een boomstronk dus behandeld met Roundup, dan krijgen ook de bomen die blijven staan hier mee te maken. Ze zullen niet direct sterven, maar het bos als geheel verzwakt terdege.
Het beste voorbeeld dat ik kan geven komt uit de praktijk waarbij de Elzenhaag van een fruitboomkwekerij werd gesnoeid en aangestreken met Roundup. Drie weken later vielen alle bladeren van de eerste rij peren af. De Roundup was inmiddels via de Elzenwortels doorgegeven aan de perebomen.

De opmerking dat Roundup safe is en snel wordt afgebroken is onterecht. Aardbeitelers die tarwestro gebruiken dat in het vorige groeiseizoen is gespoten met Roundup, krijgen 1 jaar na die toepassing alsnog Roundup-schade in hun gewas ! Een lage dosering Roundup of een hoge maakt hierbij geen verschil.
Bovenbeschreven proces heeft zijn schadelijke invloed op alles wat groeit, dat wil zeggen ook op dieren en uiteindelijk ook op onszelf de mens.

Het is te gemakkelijk om te denken dat lokale behandeling van bomen/planten geen kwaad kan. Dit soort stoffen komt uiteindelijk via consumptiegewassen, vlees, drinkwater e.d. toch weer bij ons zelf terecht !
Wordt de indruk gewekt vanuit ons Ministerie of de Agrochemie dat dit soort middelen veilig zijn en daarom gerust in elk ecosysteem kunnen worden toegepast ? De praktijk heeft al lang laten zien dat het tegenovergestelde het geval is.
Te lang zijn we al bewust, of onbewust bezig met het ondermijnen van ons leefmilieu. Het is nu echt tijd om ons te bezinnen en op zoek te gaan naar duurzame, verantwoorde alternatieven. Of dat nu op een produktieveld is of in een mooi bos, dat maakt NATUURLIJK geen verschil.

Stephan Timmermans

In het kort iets over mijzelf: Ik ben een fervent natuurliefhebber die daarnaast op 0,5 ha biologisch-dynamisch groenten, fruit en spelt teelt.
Tevens ben ik werkzaam als tuinbouwadviseur binnen het bedrijf HortiNova in Waalwijk.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid