Home > Ruimtelijke ordening > Ruimtelijke ordening algemeen > Natte Natuurparel Moerputten Vlijmens Ven


23-03-2013
Natte Natuurparel Moerputten Vlijmens Ven
Het gebied Moerputten en Vlijmens Ven ligt ten zuidoosten van Vlijmen en is circa 700 hectare groot. Dit gebied maakt onderdeel uit van het LIFE-project ‘Blues in the Marshes'. Met ‘Blues' wordt gedoeld op onder meer het pimpernelblauwtje.

Deze beschermde vlindersoort komt in Nederland alleen nog voor in het natuurgebied de Moerputten. ‘Marshes' staat voor de zogenaamde blauwgraslanden. Natte graslanden met zeldzame soorten die een blauwe gloed laten zien die in Nederland nog slechts voorkomen op maximaal 100 hectare. Het doel van het project ‘Blues in the Marshes' is om 170 hectare af te graven en te ontwikkelen. Daarnaast wordt nog een aantal hydrologische maatregelen genomen.
In het kader van dit project zijn Herman Peters en ik naar de inloopavond geweest die door het waterschap Aa en Maas over dit onderwerp werd gehouden. We werden opgevangen door een enthousiaste Fons Mandigers van Natuurmonumenten. Natuurmonument wordt de beheerder van het nieuwe natuurgebied. Fons is erg enthousiast over het project. In het Vlijmens Ven wordt gemiddeld 40 cm van de voedselrijke grond afgegraven legt hij uit. Een deel van deze grond zal worden gebruikt om kades voor HoWaBo aan te leggen. In het deelgebied Honderd Morgen is al ongeveer 41 ha voedselrijke grond afgegraven.

Nu al worden daar zeldzame planten waargenomen vertelt Fons enthousiast.
Naast het afgraven van de grond zullen ook hydrologische maatregelen worden genomen. Doel van deze maatregelen is het voedselrijke water afkomstig van de landbouw te scheiden van het voedselarme water dat als kwel bij het Vlijmens Ven naar boven komt.
Niet heel het gebied zal worden afgegraven. Het gebied direct grenzend aan de Moerputten zal niet worden afgegraven. Dit gebied ligt al vrij laag. Als hier ook nog eens 40 cm grond wordt afgegraven komt het lager te liggen dan de Moerputten. Hierdoor zullen de Moerputten als het ware leeglopen. Omdat de grond in dit gebied voedselrijk blijft kan hier geen blauwgrasland worden ontwikkeld.
Naast Natuurmonumenten en het waterschap is ook de Vlinderstichting aanwezig . Ook zij is erg enthousiast over het project. Nadat de grond is afgegraven zal maaisel vanuit het Vlijmens Ven en de Moerputten op de kale grond worden gelegd. In dit maaisel zitten zaden uit het gebied. Dit bevordert de ontwikkeling van de bijzondere soorten planten in dit gebied. Na de ontwikkeling van de planten zal zich langzaam bodemleven in het nieuwe natuurgebied ontwikkelen. Is een bepaald niveau aan bodemleven bereikt dan zullen kolonies knoopmieren in het gebied worden geplaatst. Deze zijn namelijk van belang in de levenscyclus van het pimpernelblauwtje. En daar is het allemaal om te doen. Het pimpernelblauwtje heeft een aparte levenscyclus verteld de mevrouw van de Vlinderstichting enthousiast. De rups van deze vlindersoort laat zich door de moerassteekmier meenemen naar het mierennest waar de rups overwintert. Ook verpopping vindt hier plaats.

Kortom een erg leuk interessant project.
Femke van Schie, lid commissie Ruimtelijke Ordening

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid