Home > Communicatie > Columns R. Schalken > Gezond boerenverstand


10-06-2013
Gezond boerenverstand
Vroeger had ik een heilig geloof in wetenschappelijke onderzoeken en rapporten. Daar is tegenwoordig toch een beetje de klad in gekomen. Het kan aan mij liggen dat mijn scepticisme zich op Stapelt, maar het kan ook een gevolg zijn van de informatievoorziening die mondialer en pluriformer is geworden. Ik hanteerde steeds het principe dat je zelf je gezonde boerenverstand moet gebruiken. Maar tegenwoordig hoor je dat er weleens gesjoemeld wordt of van indirecte sponsoring door belanghebbenden. Neem nou het wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam onkruidbeheer (DOB), waaruit komt dat selectief spuiten met Roundup milieuvriendelijker is dan borstelen of de heet-water-methode.
Op school heb ik geleerd dat zoiets een ‘contradictio in terminis’ wordt genoemd, oftewel dat er een tegenstijdigheid zit in de woorden duurzaam en gif.
Bij wetenschappelijk onderzoek is van belang wie de onderzoeksvraag stelt, want daarbij spelen altijd aspecten als ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ een rol. In het geval van onkruidbestrijding kan de onderzoeksvraag bijvoorbeeld komen van een club Nederlandse gemeentes die wil weten hoe ze zo voordelig en duurzaam mogelijk het onkruid kan bestrijden. Dat rapport ligt er en die club kan nu uit de voeten met het DOB-rapport, terwijl de groene stipsupporters die al hun energie steken in gifvrije onkruidbestrijding er maagpijn van krijgen.
Medio mei verscheen het rapport 'Onbeperkt Houdbaar', waaruit bleek dat het agrarisch natuurbeheer op een groot fiasco uitgelopen is. Volgens supporters eindelijk een rapport wat laat zien dat de combinatie van natuurbeheer en landbouw een onmogelijke combinatie is. Zij zeggen dat landbouwsubsidies, in welke vorm dan ook, niet meer van deze tijd zijn. De adviescommissie, onder leiding van ex-minister Agnes van Ardenne, benaderde meer dan vijftig vooraanstaande experts uit de groene wereld. Het rapport komt onder andere tot de conclusie dat de huidige uitvoering van het natuurbeleid onvoldoende ambitieus en inhoudelijk, organisatorisch en financieel onvoldoende toegerust is om de gestelde natuurdoelen te halen. Het natuurbeleid moet de komende jaren vooral regionaal vorm krijgen. Landelijke organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer moeten hun hoofdkantoor daarom verkleinen en zich regionaal versterken.
Als je de aanbevelingen leest, waaruit onder andere blijkt dat met de visie van de vorige kabinetten gebroken wordt en dat zelfs de ecologische hoofdstructuur zou moeten worden uitgebreid, dan word je daar als lid van de natuur- en milieuvereniging, maar ook als sympathiserende burger zeer vrolijk van.
Of de land- en tuinbouwsector in onze gemeente, gesteund door de ZLTO, daar ook zo blij mee is, betwijfel ik. Die zal, vermoed ik, het wetenschappelijk gehalte van het rapport betwisten, misschien wel spreken over sjoemelen, over indirecte sponsoring, partijdigheid en beïnvloeding door de groene lobby.

Die zeggen dat het rapport naar de conclusie is toegeschreven, dat de Europese Unie geld moet besparen, spreken over ‘modieus geklets’ en beweren dat de natuur zich prima zelf kan redden. Dat heb ik echt niet zelf bedacht, maar de reacties gelezen op twitter.
Tsja, iedere vereniging komt op voor haar eigen belangen. Ik ben altijd voorstander geweest van het gebruikmaken van het gezonde boerenverstand. Volgens de Dikke van Dale komt dat neer op besluitvorming en handelen die gebaseerd zijn op wat logisch lijkt in een bepaalde context. Anno 2013 moet ik helaas constateren dat Gezond Boerenverstand ook onder de term ‘contradictio in terminis’ kan vallen.

foto Wilhelmien Marti

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid