Home > Communicatie > Interviews R. Schalken > Interview met Mart van der Poel


10-06-2013
Interview met Mart van der Poel
Geen gifspuit in openbare ruimte
"In nog geen jaar tijd kun je maar weinig doen om het beleid op het gebied van natuur en milieu wat groener en duurzamer te maken. Bovendien is het mijn portefeuille niet”, zegt de kersverse wethouder Mart van der Poel." Desondanks heeft deze tijdelijke wethouder wel ideeën over aanpassingen of veranderingen.

Het kan een idee zijn om het ophalen van de Gft-container gratis te maken. Of je één of nul euro vraagt, maakt niet zoveel uit. Als het gratis is, gaan mensen echt goed scheiden. Nu nog doen veel mensen groenafval bij het restafval in de grijze container. En dat is zonde, omdat kostbare grondstoffen worden verbrand en verbranden duurder dan composteren is. Maar je moet daarover met de burgers wel goed communiceren. Ik heb het voorstel al een keer gedaan bij de invoering van de nieuwe tarieven en wethouder Kees van Bokhoven heeft toen gezegd dat er een evaluatie komt en het idee om de Gft-container gratis op te laten halen, opnieuw bekeken wordt.” Het is volgens Van der Poel vreemd dat je groenafval gratis op de milieustraat kunt inleveren, maar er voor moet betalen als het in de groencontainer zit. Nu nog rijden veel mensen naar de milieustraat met groenafval en het kan dus zorgen voor minder vervoersbewegingen en besparing van brandstof. Dat er door ‘onverlaten’ gesjoemeld wordt met de Gft-container, bestrijdt hij. In zijn vorige wethoudersperiode is geen enkele partij Gft-afval afgekeurd.

Idealisme
Aanleiding voor het interview is de wens van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden voor meer aandacht voor de natuur en het milieu. Mart van der Poel heeft drie jaar geleden voor het coalitieprogramma gestemd. “Er staan veel goede zaken in, maar wel op hoofdlijnen. Het programma is niet helemaal dichtgetimmerd en biedt dus ruimte voor mooie initiatieven.” Krijgt het beleid met zijn komst in het college een groener tintje? “Als het aan mij ligt wel. Ik denk dat het op sommige punten wel groener kan, maar je moet in ogenschouw nemen dat de tijd nu anders is dan vier jaar geleden. We hebben nu te maken met bezuinigingen, maar het hoeft niet altijd meer geld te kosten. Als je het slim bekijkt, kun je met de beschikbare middelen meer doen. Zo snap ik nog steeds niets van dat anderhalve zonnepaneel op het dak van het gemeentehuis.” Het blijken er welgeteld twee te zijn, die destijds (2003?) bij de renovatie van het Vlijmense gemeentehuis na de herindeling door een idealistische milieuwethouder zijn geplaatst. “Nergens liggen ze op gemeentelijke gebouwen, terwijl je ze overal ziet verschijnen.” En dan met een ironische ondertoon in zijn stem: “Die paar zonnepanelen die de gemeente beschikbaar stelt, ik geloof 1 per 50 zonnepanelen van de actie van de natuur- en milieuvereniging, kunnen er nog wel bij op het dak van het gemeentehuis.”

Voorbeeldfunctie
Energiebesparing levert volgens Van der Poel geld op. In het vorige college heeft hij zich daar sterk voor gemaakt. “Jammer dat met de Duurzaamheidsagenda, waarin een energiebesparingsdoelstelling van 3% is vastgelegd, niets mee gedaan is. Bij voorstellen wordt er gekeken of een investering zich terugverdient en in hoeveel tijd. Als dat niet snel genoeg is, dan gaat het niet door. Maar bijvoorbeeld 15 jaar is voor een overheid goed te overzien. Je moet naar de langere termijn kijken. Ik weet niet hoe er gerekend is, maar met betrekking tot zonnepanelen zal ik dat zeker nagaan, daken zat! Misschien zijn er plannen, dat weet ik op dit moment nog niet”, zegt hij. De gemeente heeft toch een voorbeeldfunctie? “Zeker, alleen daarom al zouden de gemeentelijke gebouwen vol moeten liggen. Waarschijnlijk is die voorbeeldfunctie destijds ook de reden geweest dat er twee zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in Vlijmen liggen.”

Roundup
Amper benoemd als wethouder besloot de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders op de vingers te tikken voor het besluit om het chemische en omstreden middel Roundup te gebruiken voor bestrijding van onkruid op de openbare verharding. De keuze voor Roundup stond haaks op het in 2008 door de raad genomen besluit om in de gemeente Heusden geen chemische middelen meer in te zetten tegen onkruid. Helaas was de aanbesteding al geschied en zit de gemeente een jaar vast aan Roundup.

Na de zomer wordt er opnieuw bekeken hoe het onkruid daarna bestreden moet worden. Het besluit van het college was mede gebaseerd op een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de DOB-methode (duurzaam onkruid beheer) zou selectief spuiten met Roundup veel milieuvriendelijker dan borstelen of de heet-water-methode zijn. Op mijn opmerking dat de natuur- en milieuvereniging zeer teleurgesteld was over het collegebesluit, zegt Mart van der Poel: “En terecht. Ik heb het rapport gelijk van Internet gedownload. Het is te mooi om waar te zijn en de conclusie is zonneklaar dat het gebruik van Roundup de meest milieuvriendelijke oplossing is. Het ziet er betrouwbaar en wetenschappelijk verantwoord uit. Nergens heb ik kunnen ontdekken dat het onderzoek door derden gefinancierd of gesponsord is. Ik vind het onwaarschijnlijk. Als je Roundup gebruikt, dan zou je dat uiterst precies moeten doen, maar dat doet een particulier niet. Uit voorzorg zou je het niet moeten gebruiken. Het wordt niet voor niets in 2018 verboden. Ik ben niet overtuigd door het BOD-rapport, waarin volgens mij niet alles is meegenomen. Met een gifspuit hoor je niet in de openbare ruimte te komen. Ook hier heb je als gemeente een voorbeeldfunctie.”

Openbaar groen
Er zijn in onze gemeente nog meer heikele kwesties, zoals de bouw van starterswoningen op een klein stukje groen bij appartementencomplex Op den Berg in Vlijmen en de kap van een rij populieren in Hedikhuizen, ten noorden van het Haarsteegse Wiel. Is de populierenrij nog te redden?
"Ik hoop het wel. Ze staan er nog, in bloei op dit moment. De eigenaar wil best praten over wat er mogelijk is. Populieren hebben een bepaalde levensduur, maar niets wijst er op dat het om zieke bomen gaat. Als ik er iets aan kan bijdragen dat ze behouden blijven, dan zal ik het zeker niet nalaten." Over het opofferen van een stukje groen voor de bouw van starterswoningen tegenover seniorenappartementencomplex Op den Berg in Vlijmen, zegt hij: "Qua natuur stelt het niet veel voor. Het is geen stukje belangrijk openbaar groen in de wijk. De jeu-de-boules-baan die er nu is aangelegd, kan verplaatst worden, maar iets verderop ligt er al een baan. Ik denk dat seniorenwoningen daar meer op zijn plaats zijn." De jeu-de-boules-baan is een gewonnen wijktip. "Zo is het systeem. Als je genoeg medestanders weet op te trommelen en je wint de wijktip, dan kun je als gemeente niet zeggen dat het niet zo’n goed idee is."

We zullen niet altijd op één lijn zitten, maar dat is een kwestie van elkaar informeren en overtuigen.”
We moeten volgens Mart van der Poel meer aandacht hebben voor de positieve zaken die in gang gezet zijn. “De GOL en de klimaatbuffer en Geerpark zijn prachtige ontwikkelingen die landelijke steun en erkenning genieten. Daar moeten we trots op zijn”, zegt de Mart van de Poel, die op persoonlijke titel spreekt en ondanks de korte tijdspanne zich wil inspannen om Heusden een groener en duurzamer imago te geven.Trots zijn
GroenLinkser Mart van der Poel zit namens Heusden Eén in het college. Moet hij zaken terugkoppelen naar de partij? "In principe wel. De wethouder overlegt regelmatig met raadsleden en achterban." Gaat het problemen opleveren dat hij namens een andere partij in het college zit? “Ik denk het niet. Het aardige van Heusden Eén en GroenLinks is dat ze het heel vaak met elkaar eens zijn.

foto Ad van Kessel

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid