Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Schaliegas in Heusden


24-09-2013
Schaliegas in Heusden
In de zoekfunctie van de website van de gemeente Heusden levert het woord ‘schaliegas’ precies nul treffers op in. Toch zijn er plannen om dicht bij de gemeentegrenzen van Heusden en dicht bij de Loonse- en Drunense Duinen te gaan boren naar dit schaliegas. Er is nog geen enkele garantie dat het boren naar schaliegas schoon, gezond, veilig en rendabel is. Ook de gemeente Heusden kan de nadelige gevolgen ervan ondervinden in de vorm van grondwatervervuiling, verkeersbewegingen, risicico op aardbevingen, etc.
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden roept daarom het gemeentebestuur op om ook in actie te komen tegen schaliegas. Bij een hoge duurzaamheidsambitie hoort geen schaliegas!

Milieu en landschap
Er is veel onduidelijkheid over de chemicaliën die gebruikt worden, en over het gevaar dat deze het grondwater zouden kunnen vervuilen. Volgens Kamp kan dat zonder grote risico’s. Er is sprake van dat het boren naar schaliegas helemaal gifvrij zou kunnen.
Echter, gegevens uit de VS laten zien dat dit nog toekomstmuziek is. Pas als onomstotelijk vaststaat dat gifvrij boren zonder nadelige effecten op het grondwater (voor drinkwater en voor het kwelwater dat in de kwetsbare natuurgebieden naar boven komt) mogelijk is, en dit wordt opgenomen in de vergunningen zou boren toegestaan kunnen worden.

Schaliegas is volgens Kamp een schone brandstof die past bij het halen van de Nederlandse CO2 doelen. Het gas zou volgens hem kunnen helpen om de overgang naar een schone energievoorziening te faciliteren.
Echter, het is nog maar de vraag of schaliegas schoner is dan kolen: er is veel energie voor nodig om het naar boven te halen. Dit is reden om te investeren in energiebesparing en zonne- en wind-energie, en niet in schaliegas. Het zou mooi zijn als Minister Kamp voor echt duurzame energie zou gaan. Een keuze voor schaliegas betekent hoogstwaarschijnlijk dat vergroening met behulp van wind- en zonne-energie op een lager pitje komt te staan (je kunt elke euro maar één keer uitgeven). En als we over 5 à 10 jaar tot de conclusie komen dat schaliegaswinning toch niet rendabel is, dan is onze achterstand in schone energie nog groter.

Verder leidt het boren naar schaliegas tot grote boortorens, geluidsoverlast en veel verkeersbewegingen.
Kun je als inwoner van Heusden straks je huis nog fatsoenlijk verkopen als je in de buurt van een boorlocatie woont?

Veiligheid
Er is kans op aardbevingen, maar die zullen niet krachtiger zijn dan 3.0 op de schaal van Richter aldus Kamp.
Echter, Kamp erkent dat bij Slochteren dat ook kan oplopen tot 4 of 5 op de schaal van Richter. Mede op grond van risico-schattingen heeft Frankrijk de winning van schaliegas verboden, Duitsland overweegt het zelfde en de Britse winning is stil gelegd i.v.m. mogelijke aardbevingen die er mee verband houden. Hoe staat het met schadevergoedingen? En met de angst die bewoners in het gebied vanaf dag 1 van boren zullen hebben?

Economie
Hoewel er waarschijnlijk een enorme hoeveelheid schaliegas in onze bodem ligt opgeslagen is slechts een klein deel daarvan winbaar. Hoe groot dat exploitabele deel precies is, is nog niet duidelijk. De laatste schattingen duiden op 10% van het Slochterenveld, of maximaal tien jaar verbruik.
Dus: Nederland zal heel veel moeite moeten doen en grote ecologische risico’s nemen om een betrekkelijk geringe hoeveelheid schaliegas te gaan winnen en exploiteren.

Draagvlak
Uit de ontstane commotie in Nederland blijkt dat het politieke en maatschappelijke draagvlak voor schaliegas ontbreekt. Veel maatschappelijke organisaties zijn inmiddels zeer kritisch of faliekant tegen: 53 gemeenten, actie¬groepen, buurtbewoners, hoogleraren, bierbrouwers, waterbedrijven, een enkele bank en ten minste drie provincies zien geen toekomst in schaliegas. In andere landen wordt door universiteiten en onderzoeksinstellingen nog onderzoek gedaan naar de risico’s en gevolgen van schaliegas en de resultaten daarvan kunnen wij in Nederland goed bij de discussie betrekken.

Conclusie
Het rapport van Kamp geeft opvallend weinig harde informatie. En de informatie die voorhanden is wordt gebaseerd op bronnen van niet vergelijkbare omstandigheden (vooral VS).
Schaliegas zal Nederland maar enkele decennia van energie kunnen voorzien, wat niet opweegt tegen de mogelijke risico’s en gevolgen van winning van schaliegas. Daarom pleit de NMVH op dit moment tegen schaliegas.
Kamp zal eerst duidelijk moeten maken wat de economie er mee opschiet, en wat het betekent voor de duurzaamheidsambities van Nederland. En zal provinciale en lokale overheden bij het proces moeten betrekken. Lokale organisaties willen serieus genomen worden!

volledige versie

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid