Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Onkruidbestrijding in Heusden moet duurzamer


28-09-2013
Onkruidbestrijding in Heusden moet duurzamer
De gemeente Heusden heeft dit voorjaar besloten onkruiden weer met Roundup te gaan bestrijden. Ondanks de risico’s op blootstelling aan burgers en verontreiniging van oppervlaktewater. De Staatssecretaris van Milieu heeft begin september aangegeven dat deze manier van onkruid bestrijden al in 2015 verboden zal gaan worden. De NMVH roept de gemeente op om op korte termijn op zoek te gaan naar alternatieven voor chemische onkruidbestrijding.

Gebruik
Het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup (werkzame stof: glyfosaat) is wereldwijd het meest gebruikte middel tegen onkruid. Ook in Nederland is glyfosaat het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel.

Gevolgen
Bestrijdingsmiddelen zijn milieuvreemde stoffen die ook effecten kunnen hebben op de gezondheid van de mens. In dat opzicht moet de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimten van steden en dorpen worden voorkomen, voor de veiligheid van bijvoorbeeld spelende kinderen.
De gemeente Heusden grenst aan de Maas. De bestrijdingsmiddelen komen gedeeltelijk in die rivier terecht en veroorzaken problemen bij de drinkwaterbereiding. Heusden wentelt de besparing op de onkruidbestrijding daarmee af op de waterzuivering. Want die zuiveringen moeten aanzienlijk meer kosten maken om bestrijdingsmiddelen uit te filteren.
Hoge concentraties glyfosaat kunnen verder leiden tot nadelige gevolgen voor de in lokale gemeentelijke wateren levende organismen. Deze risico’s voor het oppervlaktewater worden nog eens verergerd door de afkoppeling van de regenwaterafvoer van het riool. Hierdoor gaan de afgespoelde middelen rechtstreeks het oppervlaktewater in.

Toekomst
Omdat de aanpassing van de plannen van de Staatssecretaris op verzoek van de Kamer plaatsvindt, zal deze zeer waarschijnlijk ook zo ingevoerd gaan worden. Dit betekent dat gemeentes al op korte termijn op zoek zullen moeten naar alternatieven voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Waarom nog langer wachten? Er zijn inmiddels voldoende goedwerkende alternatieve methodes beschikbaar.

Onkruidbestrijding

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid