Home > Activiteiten > Wandelingen > Wandeling Baardwijkse Overlaat de Rode Wandelroute


06-11-2013
Wandeling Baardwijkse Overlaat de Rode Wandelroute
Tussen Drunen en Waalwijk ligt “De Baardwijkse Overlaat”,een open landelijk gebied met rijk begroeide dijken, een waardevol natuurreservaat en een prachtig kanaal. Naast natuurwaarden heeft het gebied ook een grote cultuur-historische waarde. Honderden jaren heeft het water een grote rol gespeeld in dit gebied.

De vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, het toenmalige Waterschap de Maaskant en onze natuurvereniging vinden dat de waarden van het overlaatgebied beschermd moeten worden en besloten daarom om een gezamenlijk project te starten. Een van de resultaten van deze samenwerking is de tot standkoming van een wandelroute met routebeschrijving. De wandelroute loopt rond het Overlaatgebied en volgt de diverse dijken. De Leidijk, de Heidijk, de Zomerkade, de Kanaaldijk en de Spoordijk. Iedere dijk uit een andere tijd van onze geschiedenis. De 5 kilometer lange route is gemarkeerd met rode pijltjes. Op sommige paaltjes staat een nummer. Dat nummer correspondeert met de tekst uit de routebeschrijving en geeft u informatie over een markant punt.

De routebeschrijving van de wandelroute is te verkrijgen voor EUR 0,50 bij cafe de Westhoek, of bij bestuurslid Joost van Balkom, Vermeerplantsoen 145 in Drunen.

Of te downloaden via deze link link

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid