Home > Natuureducatie > Ommetjes > Ommetjes en wandelroutes


07-11-2013
Ommetjes en wandelroutes
Heusdense Ommetjes
Het gevarieerde landschap in het Heusdense buitengebied leent zich uitstekend voor een mooie wandeling. Helaas zijn in de afgelopen decennia veel van de zandpaden in de gemeente verdwenen, onder andere door ruilverkavelingen. Een ommetje is dan soms moeilijk te maken. Bovendien zijn zandpaden vaak erg waardevol, zowel uit cultuurhistorisch, landschappelijk als recreatief oogpunt

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft de afgelopen jaren in de persoon van Hermien van Toorenburg het initiatief genomen voor twee ommetjes, compleet met routefolders, bewegwijzering en startpanelen. De ommetjes vertrekken alle vanuit een (kleine) kern. Ze gaan grotendeels over zandpaden en deels over boerenland. De ommetjes zijn ontwikkeld in samenwerking met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap, de gemeente, en de Agrarische NatuurVerenging Oostelijke langstraat.

De NMVH wil haar ervaring inzetten meer ommetjes te (helpen) realiseren in onze gemeente. Hebt u suggesties of wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van ommetjes, neem dan contact op met de vereniging via contact

Brabants Ommetjes
De Brabantse Milieufederatie (BMF) is de initiator van vele ommetjes in Brabant geweest. Als u ook eens een ommetje buiten de gemeentegrenzen wilt lopen, ga dan naar ommetjes voor meer informatie.

Wandelroutes in de gemeente
Verder vindt u hier nog een aantal andere wandelingen in onze gemeente: links met informatie over drie wandelingen in de Loonse en Drunense Duinen (Fellenoordroute, Capucijnenbergroute em de ZwarteBerg route). Daarnaast drie wandelingen vanuit de vesting Heusden (Over het water route, Wielenroute en De Ringdijk van Heusden). En tenslotte nog informatie over een wandelroute van Vlijmen, door de Moerputten, naar Den Bosch.


Kortom, voldoende mogelijkheden om te genieten van de mooie natuur in onze gemeente!


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid