Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Lokale duurzame energie cooperatie


07-01-2014
Lokale duurzame energie cooperatie
Is een Lokale Duurzame Energie Coöperatie haalbaar?
Onze zonnepanelenactie blijft de gemoederen binnen de gemeente Heusden bezighouden, in positieve zin wel te verstaan!
De gemeente Heusden is bezig met het plaatsen van 9 panelen, Woonveste heeft concrete plannen met zonnepanelen voor hun huurders. Een gedeelte van de geïnstalleerde panelen van de zonnepanelenactie is al doorgemeten, de overige volgen. Het lijkt ook of er steeds zonnepanelen bijkomen in Heusden en dat is mooi. De invloed van de importheffing en een inmiddels lege subsidiepot lijkt beperkt. Een goede berekening laat zien dat ook zonder subsidie zonne-energie nog steeds loont.
Een andere mooie ontwikkeling is het Repair Café. Eind oktober hadden we de derde editie en zagen we in de Stulp in Drunen weer veel mensen met te herstellen kleding, kleine huishoudelijke artikelen, maar ook fietsen. Reparatie die gezamenlijk met de eigenaar opgepakt worden, naast het motto dat repareren loont , vinden we ook het sociaal aspect belangrijk.
Een andere ontwikkeling waar de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden aanschuift is het Ronde Tafelgesprek om te komen tot een Lokale Duurzame Energie Coöporatie (LDEC).
De deelnemers zijn heel divers, van Woonveste, Rabobank, ANV, ZLTO, Scala scholen, RKDVC, parkmanagement, autobedrijf Hamers etc. Deze deelnemers zijn op de één of andere manier al bezig met het toepassen van duurzame energie in brede zin.
Zij gaan gezamenlijk de komende tijd onderzoeken of een Lokale Duurzame Energie Coöperatie haalbaar is binnen de Gemeente Heusden.
Het eerstvolgende doel om deze haalbaarheid te toetsen is het organiseren van een informatie avond begin 2014 om te zien of we voldoende medestanders vinden om een Lokale Coöperatie op te zetten. Veel werk , maar wel een mooi initiatief om lokaal opgewekte energie ook rechtstreeks en vooral lokaal in te zetten. Wordt vervolgd.

Oproep:
ik wil eenieder dan ook uitnodigen om mij door te geven wat er binnen de Gemeente Heusden al gebeurt met betrekking tot het opwekken van lokale duurzame energie.wat zou kunnen, wat zijn mogelijkheden op lokale energie op te wekken en te gebruiken. Stuur uw ideeën naar info@natuurenmilieuheusden.nl , dan zorg ik dat ze op de juiste plek komen. Alvast dank.

In de vorige Natuurlijk konden we al melding maken van Nee tegen schaliegas. De resultaten zijn bekend en de regering heeft de plannen voor proefboringen anderhalf jaar opgeschoven. Veel gemeenten (122) en provincies (8) hebben zich min of meer uitgesproken dat ze schaliegasboringen willen. In de Gemeente Boxtel heeft met name Jan Juffermans van Transition Town Boxtel het initiatief genomen om gemeenten en provincies uit te nodigen om de volgende stap te zetten.


Niet alleen een stap naar het gebruik van duurzame energie, maar vooral ook het afbouwen van fossiele energiebronnen. De gemeente Boxtel wil zich in gaan zetten om te desinvesteren in fossiele energie. De eerste discussiebijeenkomst waarbij andere gemeenten zijn uitgenodigd is 13 december.
Rest mij nog te vermelden dat de discussie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen vol gevoerd wordt. De gemeente heeft besloten over te gaan op niet-chemische bestrijding. De provincie geeft in een rapport aan dat dat goed kan, en ook niet veel duurder hoeft te zijn. De gemeente onderzoekt nog welke methode het moet worden.

Cary Driessen tel. 06 53641878
voorzitter commissie duurzaamheid

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid