Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Compostproject op wijkniveau


10-03-2014
Compostproject op wijkniveau
De BMF heeft afgelopen maand uitnodigingen verstuurd aan gemeenten om deel te nemen aan een composteringsproject op wijkniveau. Een project waarin het belang van de bodem en kringlopen wordt onderkend en uitgevoerd. “Kringlopen doe je zelf”.

Bovendien gaan we ervan uit dat mensen verantwoordelijker met hun afval omgaan als zij onderdeel worden van en belang hebben bij een kringloop op lokaal niveau. Wij zullen hen daar ook bij helpen met materiaal, voorlichting, etc. Wil je hieraan meewerken en zie je kansen om hier iets aan te doen in onze gemeente? Neem dan contact op met Piet Rombouts van de BMF: piet.rombouts@brabantsemilieufederatie.nl
meer info...

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid