Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Energiespaarlening


26-04-2014
Energiespaarlening
Huis-isolatie en zonnepanelen nog rendabeler met Energiebespaarlening
Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in het nieuwe jaar willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord gaan voegen.

Het is nu mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren.

Energiebesparende maatregelen
Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Denk aan het isoleren van de woning of de aanschaf van een HR-ketel of een zonneboiler. Ook zonnepanelen horen tot de mogelijkheden. Voorwaarde bij zonnepanelen is dat hiervoor maximaal 50% van de lening gebruikt mag worden. De andere 50% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen. De lening kan gebruikt worden voor 14 energiebesparende maatregelen.

Rentepercentage
Woningeigenaren kunnen vanaf 21 januari de lening aanvragen via www.ikinvesteerslim.nl. De annuïtaire lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. De rente van de Energiebespaarlening staat vast gedurende de looptijd van de lening.Bij de start op 21 januari zal de rente voor leningen met een looptijd van 7 jaar 3,4% zijn en voor leningen met een looptijd van 10 jaar 3,8%. Het rentepercentage kan door het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds aangepast worden.
Het fonds is een uitvloeisel van het Nationale Energieakkoord. In dit in september gesloten akkoord tussen maatschappelijke partijen en de regering speelt energiebesparing een grote rol. Het fonds bevat 300 miljoen euro en is gevuld door de ASN bank, de Rabobank, en het Rijk.
Door dit fonds wordt het een stuk makkelijker om een duurzame investeringen in je eigen huis te financieren. En wat minder betalen voor het warm houden van je huis is natuurlijk nooit verkeerd. Het idee is dat je met de lening je energiekosten naar beneden brengt, en zo ook met gemak de betaalde rente terug kan verdienen.
Op de website ikinvesteerslim.nl is alle informatie over de energiebespaarlening beschikbaar. De rente van de lening is mogelijk fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is te vinden op www.belastingdienst.nl.

(Harry Nijënstein)

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid