Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Brandbrief aan Natuurmonumenten over opstelling stikstof en PAS


02-09-2014
Brandbrief aan Natuurmonumenten over opstelling stikstof en PAS
Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij een brief aan Natuurmonumenten. Het gaat over stikstof in de landbouw.
Naast versnipppering en verdroging, is vermesting met stikstof één van de grootste bedreigingen voor de natuur in Nederland. Sinds ongeveer 10 jaar is de aanpak van de stikstof in een ernstige impasse gekomen. Dat is het directe gevolg van de natuurlobby die zich stil houdt, waardoor de veehouderijsector het politieke podium voor zich alleen heeft. En dat terwijl de agrobelangen nog altijd een zeer gewillig oor vinden in Den Haag. Dit terwijl Natuurmonumenten meer dan 700.000 leden heeft, en het om enkele 10.000-den veebedrijven gaat.

In de komende 12 maanden gaan onomkeerbare politieke besluiten genomen worden. Als de het huidige plan van aanpak (Programmatische Aanpak Stikstof; PAS) grotendeels overeind blijft dan betekent dat vooral de veehouderij beschermd wordt in plaats van de natuur. Zij maken dan aanspraak op een Natuurbeschermingswetvergunning, waarvan wetenschappelijk vast staat dat de optelsom van die vergunningen de bestaande natuurschade in stand houdt.
Als Natuurmonumenten stil blijft, dan heeft de politiek een sterk alibi om te zeggen dat de plannen goed genoeg zijn. Zonder een meer zelfbewuste opstelling van Natuurmonumenten kan politiek weinig bereikt worden.
Daarom sluiten wij ons aan bij bijgaande brief.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid