Home > Natuureducatie > Natuureducatie algemeen > Natuur bij ombouw N261 (Waalwijk)


05-09-2014
Natuur bij ombouw N261 (Waalwijk)
Vanaf 1 september is het informatiecentrum bij de N261 ingericht rond het thema “Natuur”. De aanleiding is de start van de bouw van de natuurbrug over de N261 in augustus 2014. De natuurbrug is in het voorjaar 2015 gereed.

De natuurbrug is bedoeld voor alle dieren. Maar naar verwachting van Natuurmonumenten zullen vooral reeën, vossen en dassen gebruikers van de natuurbrug zijn. Dassen maken nu al gebruik van de dassentunnels onder de weg. Daarnaast hebben veel kleinere diersoorten belang bij een natuurbrug. Marterachtigen, amfibieën - er komen ook wat natte delen op de brug - en reptielen, zoals de levendbarende hagedis. Ook voor vlinders is de snelweg een te grote barrière en die maken straks al fladderend een veilige oversteek.

Het N261 Informatiecentrum is te vinden op de Cartografenweg 28 te Waalwijk, en is open op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur.

Ga voor meer info naar www.brabant.nl of www.n261nonstop.nl.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid