Home > Beheer natuurgebieden > Programma en activiteiten > Leef je uit op de Landelijke Natuurwerkdag 2015


27-09-2015
Leef je uit op de Landelijke Natuurwerkdag 2015
En doe jij dit jaar ook weer mee?

Op zaterdag 7 november 2015 vindt de 15e Landelijke Natuurwerkdag plaats op meer dan 300 locaties verspreid over heel Nederland.
De Natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden en Waterschap Aa en Maas nodigen hierbij iedereen uit om die dag mee te werken in het natuurgebied de Baardwijkse Overlaat in Drunen.

Een natuurwerkdag is een dagje uitleven in de natuur, met bijvoorbeeld het schoonmaken van poelen, het knotten van wilgen, het onderhoud van heidevelden of het dunnen van bos. Een nuttige en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in het landschap.

Op zaterdag 7 november van 9.00 tot 13.00 uur gaan wij samen met het Waterschap Aa en Maas een deel van het bos dunnen op de dijk van het Drongelens kanaal. We leggen de takken op grote stapels. Om half elf drinken we een kop koffie met een appelflap en om kwart voor een sluiten we de werkdag af met een kop soep en een worstenbroodje.

We werken in de Baardwijkse Overlaat een schitterend natuurgebied met wielen, dijken, bossen, graslanden houtwallen en een kanaal. Dit Afwateringskanaal met zijn dijken is een belangrijke natuurverbinding waar veel planten en dieren gebruik van maken. Omdat het talud van de dijk veel zon ontvangt, voelen vooral dieren en planten die van warmte houden zich hier goed thuis. Wrattenbijters, Zandblauwtjes, Wolzwevers, Muizenoortjes en Bonte Dikkopjes zijn zo maar een paar bijzondere namen van planten en dieren die hier voorkomen.

Maar… de planten en beestjes hebben het moeilijk. Op de warme graslanden verschijnen struiken, gevolgd door bomen en vele bomen maken een bos. Een bos geeft heel veel schaduw, waar die bijzondere planten en beestjes niet zo goed tegen kunnen, ze verdwijnen!
De natuurvereniging en het Waterschap willen dit niet en gaan daarom een stukje van dit bos dunnen. Een deel van de bomen gaan we omzagen om zo toch weer open stukken te krijgen voor die bijzondere planten en dieren.

Heb je zin en tijd om mee te werken? Geef je dan op via www.natuurwerkdag.nl en kom op zaterdag 7 november om 9.00 uur naar de Torenstraat in Drunen.
Op het eind van de Torenstraat, bij de brug hangt een groot spandoek met “Natuurwerkdag” erop.

Heb je nog vragen? Alle informatie is terug te vinden op de site www.natuurwerkdag.nl

Joost van Balkom


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid