Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Vee en klimaatverandering


31-10-2015
Vee en klimaatverandering
Wij moeten in Nederland hard aan de slag gaan om onze eigen klimaatdoelstellingen te halen. Een CO2-reductie van 40% is nodig… en de rechter heeft geoordeeld dat de overheid in 2020 tenminste een reductie van 20% moet hebben bereikt.

Langere-termijn-denken moet het gaan winnen van wat kortzichtige korte-termijn-politiek. Als wij niet echt aan de slag gaan zijn de gevolgen niet te overzien. De financiële gevolgen zijn niet alleen op korte termijn groot. Op langere termijn zijn zij nog heel veel groter……even los van de humanitaire gevolgen, die bij een temperatuurstijging van meer dan 2 graden gigantisch zijn. Gebieden verwoestijnen en andere gebieden verdwijnen onder de zeespiegel….grote vluchtelingenstromen zullen op gang komen.
In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw kwamen klimatologen tot de conclusie dat de aarde opwarmt en dat dit te maken had met een toegenomen concentratie van CO2 in de atmosfeer.
In 1992 spraken regeringen van over de hele wereld in een klimaatverdrag af samen te werken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Al in 1995 kwam men tot de conclusie dat de afspraken van 1992 niet meer voldeden en leidde uiteindelijk tot het tekenen van het Kyoto-protocol in 1997. Dat protocol loopt in 2020 af.
Ook al zijn het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol wereldwijd door vele landen ondertekend, toch is er vanuit meerdere kanten felle kritiek op. Het verdrag zou niet ver genoeg gaan om klimaatverandering tegen te gaan of de gestelde doelen zijn niet logisch met als gevolg te weinig reductie van CO2.

Afgesproken werd dat in 2015, tijdens de conferentie in Parijs (start: 30 november), een nieuw verdrag moet worden ondertekend zodat dit in 2020 van kracht kan zijn.
Met name de grote West-Europese landen willen vastleggen dat de uitstoot van CO2 in 2030 40 procent lager moet liggen dan in 1992.
West-Europa staat echter niet alleen wanneer het aankomt op ambitie. In 2014 werd in de slotverklaring van de G7-top in Brussel door de wereldleiders gesteld dat zij ‘vastbesloten’ waren om tijdens de klimaatconferentie in Parijs een ambitieus akkoord te bereiken.
In maart 2015 heeft de EU na goedkeuring van de milieuministers in Brussel, een voorstel bij de VN ingediend om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent te verminderen.

Naast goede uitzonderingen zit de weerstand om het roer echt om te gooien diep en is ook de fraude groot. We zagen dat onlangs bij de auto-industrie, die ons gewoon belazert. Maatregelen om het zeer vervuilende vliegen te belasten komen niet van de grond en het sluiten van de vervuilende kolencentrales blijkt in Nederland lastig.
Ook de vee-industrie stoot veel broeikasgassen uit. Daarmee heeft deze sector ook een grote invloed op de klimaatverandering. Het is dus tijd voor drastische maatregelen en het aanpakken van de grote illegale mest-lozingen.
Maar wat doet de Nederlandse overheid?
Veel te weinig….en wat betreft de vee-industrie: het aantal dieren stijgt en mag stijgen, terwijl dat aantal fors moet gaan dalen om de klimaatdoelen te kunnen halen.

Herman Peters, Commissie R.O.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid