Home > Beheer natuurgebieden > Natuurgebieden algemeen > Alcoa dag


04-11-2015
Alcoa dag
In oktober hielp een groep medewerkers van Alcoa onze natuurbeheergroep bij het onderhoud van de
Hooibroeken. Voor de tweede keer een groot succes!


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid