Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Vee en Gezondheid


08-11-2015
Vee en Gezondheid
Dieren in de vee-industrie zijn extra vatbaar voor ziekten. Door de stress en de onnatuurlijke levensomstandigheden worden ze eerder ziek. Wanneer één dier in een dichtbevolkte stal besmet raakt, worden al snel heel veel meer dieren ziek. Door het veelvuldig tranporteren van dieren kan een besmettelijke ziekte gemakkelijk overslaan naar andere bedrijven. Al snel zijn miljoenen dieren het slachtoffer.

Dieren in de vee-industrie zijn extra vatbaar voor ziekten. Door de stress en de onnatuurlijke levensomstandigheden worden ze eerder ziek. Wanneer één dier in een dichtbevolkte stal besmet raakt, worden al snel heel veel meer dieren ziek. Door het veelvuldig tranporteren van dieren kan een besmettelijke ziekte gemakkelijk overslaan naar andere bedrijven. Al snel zijn miljoenen dieren het slachtoffer.

In 1997 kostte de varkenspest het leven aan miljoenen Nederlandse varkens.

In 2001 kwam de ziekte mond- en klauwzeer naar Nederland. Net als de varkenspest wordt deze ziekte in de vee-industrie snel verspreid doordat de dieren dicht op elkaar staan en minder weerstand hebben.

In 2003 was het de beurt aan de pluimveehouderij. Plotseling stierven er veel kippen en kalkoenen. Zij waren besmet met een gevaarlijke variant van vogelgriep. In Nederland werden toen 30 miljoen dieren vergast om de ziekte tot staan te brengen.

In 2009 verscheen deQ-koorts in Nederland.
Ongeveer 4000 mensen werden ziek.
30 mensen vonden de dood. Intussen leven nog 300 mensen met ‘n chronische Q koorts en zijn er zeker 600 mensen met ’n ernstige chronische vermoeidheid. Het leven van deze mensen veranderde drastisch.
Om de epidemie te bestrijden werden tienduizenden geiten gedood, waaronder ook veel gezonde dieren.

Veel mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen, maken zich wel eens zorgen over hun gezondheid vanwege de veehouderijen.
Na grote druk van verontruste burgers zijn in maart 2014 de eerste metingen gedaan voor een onderzoek naar de relatie tussen veehouderijen en eventuele gezondheidsrisico’s voor mensen die dicht bij een veehouderij wonen.

De onderzoekers van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaan met luchtmetingen na welke eventuele ziekteverwekkers (mogelijk afkomstig van veehouderijen) bij woningen rondom veehouderijen voorkomen.

Dit gaat niet alleen om veroorzakers van infectieziekten, zoals de Q-koortsbacterie of vee-MRSA, maar ook om fijn stof en endotoxinen (onderdelen van bacteriën) die tot astma en COPD kunnen leiden. Op 60 locaties zullen luchtmetingen gedaan worden. Tegelijkertijd wordt in totaal bij 3.000 mensen onderzocht of zij zijn blootgesteld aan deze mogelijke ziekteverwekkers. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre er een relatie bestaat tussen eventuele gezondheidsklachten en veehouderijen.

Uit de eerste gegevens blijkt al dat het waarschijnlijk is, dat longklachten die zijn aangetroffen bij omwonenden van veehouderijen in de Peel en Noord-Limburg niet zijn toe te schrijven aan de uitstoot van auto’s op snelwegen of het overtrekken van vervuilde lucht uit het industriële Duitse Ruhrgebied. Daarmee wordt een veelgebruikt argument van veehouders onderuit gehaald.

Artsen maken zich zorgen over de gevaren van infectieziekten in het algemeen en in het bijzonder over de gevaren van infectieziekten en zoönosen als gevolg van grote concentraties dieren.

Zoönosen zijn ziekten die door grote concentraties dieren ontstaan en die overdraagbaar zijn van dier op mens.
De kansen op gemuteerde bacteriën en virussen, waarop de standaard geneesmiddelen geen invloed meer hebben, worden door artsen groot geacht .
Herman Peters, commissie R.O.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid