Home > Natuureducatie > Natuureducatie algemeen > Grassen


22-11-2015
Grassen
Als we belangstelling hebben voor onze flora richt onze aandacht zich meestal op kleurig bloeiende planten of op de veelheid van bomen en struiken.
Grassen hebben veel minder onze aandacht. Ze zijn meestal klein en wat moeilijker van elkaar te onderscheiden. Toch vormen zij een uiterst belangrijk element in de natuur en hebben een ongekende veelheid van vormen en kleuren.

Misschien hebben de uitgestrekte maisvelden en de eentonige weiden met raaigras ons de indruk gegeven dat aan de grassen niet veel interessants te beleven valt. Het tegendeel is echter waar.
Als we wat verder kijken bij onbespoten wegbermen, dijken en onbespoten terreinen vinden we bij de grassen een ongekende variatie in vormen en bloeiwijzen.

We kennen uiteraard het gewone straatgras. Minder bekend is dat er in Nederland ca. 100 verschillende wilde grassoorten voorkomen.
Hiernaast kennen we ook nog de cypergrassen met o.a. het geslacht van de zeggen en verder nog de russen.De grassen hebben een holle stengel met knopen, waardoor ze zijn te onderscheiden van de cypergrassen/zeggen, die vaak een driekantige stengel hebben, die gevuld is met merg.

De russen lijken weer veel op de zeggen, want ook zij hebben een met merg gevulde stengel, die echter niet driekantig maar rond is.

Al deze grassen hebben ook een bloeiwijze, maar de bloempjes zijn klein en liggen vaak verscholen zodat we ze niet gemakkelijk als zodanig herkennen.
Grassen zijn niet altijd maar klein. Ook het koren, de rietkragen langs onze rivieren en plassen en de metershoge bamboe behoren tot de grassoorten.

Er is nog al wat discussie geweest over de herkomst van het woord “gras”. Waarschijnlijk is het een afleiding van het Indogermaanse stamwoord “gher”. Als werkwoord gebruikt betekende het oorspronkelijk “groeien”. Van daaruit werd het een verzamelwoord voor smalbladige planten.

Hoe dan ook, de grassen in ons buitengebied zijn interessant genoeg om er eens wat meer aandacht aan te besteden, want ook zij hebben een variëteit aan vormen en bloeiwijzen die het bekijken dubbel en dwars waard is.

Piet de Bont

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid