Home > Beheer natuurgebieden > Natuurgebieden algemeen > Activiteiten natuurwerkgroep


07-12-2015
Activiteiten natuurwerkgroep
De activiteiten van onze natuurwerkgroep staan uitgebreid beschreven in onze eigen uitgaven. Maar ook buiten onze vereniging is er belangstelling voor.

In de vrijwilligerskrant van Natuurmonumenten van afgelopen najaar een mooi interview met Joost van Balkom, Klini van Holland en Rien Melis.

Verder in het blad Vlinders van de Vlinderstichting een verhaal over de inzaai van ons Vlinderveld. Op pagina 2 van het stuk een aantal foto’s die de ontwikkeling mooi laten zien.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid