Home > Natuureducatie > Natuureducatie algemeen > Van NATUUR krijg je nooit genoeg


20-03-2016
Van NATUUR krijg je nooit genoeg
(verkorte weergave van een artikel in Puur Natuur van Natuurmonumenten, herfst 2015) Nederland heet in het buitenland nog vaak Holland. Holland is een verbastering van Holtland, Houtland. En die naam kwam natuurlijk niet zo maar uit de lucht vallen. Lang geleden was ons land overdekt met bos. Langzamerhand kwam daar verandering in toen onze voorouders boer werden. In de Gouden Eeuw werd de vraag naar hout veel groter om de schepen waarmee we over de wereldzeen voeren te kunnen bouwen. In 1750 was nog maar 2% van Nederland bos. De strijd tegen het zand begon…

Dat deed men o.a. door op veel plaatsen dennenbossen aan te planten: dennen waren zeer geschikt als stutpalen in de mijnen. Maar dennenbossen zijn donker en droog. Daarom worden ze - voor een grotere biodiversiteit - de laatste decennia omgevormd tot gemengde loofbossen. Toch is Nederland vergeleken met andere Europese land een bos arm land: ongeveer 10% van ons land is bos. En als je bos combineert met andere natuur typen bungelen we met 14% helemaal onderaan aan het lijstje…. België zit op 22%, Duitsland op 32%, Griekenland op 56% en Zweden staat bovenaan met 81% natuur en bos.

Is dat erg?
Is er een relatie tussen natuur en ons welbevinden?
Het antwoord daarop is:ja!
Naar het effect van natuur is de laatste 15 jaar veel onderzoek gedaan. De rode draad blijkt simpel en duidelijk: hoe meer groen in de buurt, hoe gezonder en gelukkiger we zijn. Twee jaar geleden liet het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) op een rij zetten wat tot nu toe bekend is:
-groene wijken verlagen de kans op overgewicht tot 40%
-hoe groter het park, hoe vaker men actief is.
-de motorische ontwikkeling van kinderen verbetert als ze dagelijks buiten spelen.
-mensen met veel groen in de woonomgeving hebben minder gezondheidsklachten.

Alle reden dus om er voor te zorgen dat men aandacht besteedt aan de natuur in de woonomgeving. Mensen worden gezonder en gelukkiger in de natuur. Iets om rekening mee te houden!

Noor Peters-van Dijk

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid