Home > Natuureducatie > Natuureducatie algemeen > Landschapsbeheer


31-12-2016
Landschapsbeheer
Het gevecht tegen de Amerikaanse vogelkers lijken we nu toch te gaan winnen. Al vele jaren proberen we op allerlei manieren deze prunussoort in aantal te doen verminderen. En zoals het er nu naar uitziet met succes. Gewapend met een sterke steekschop wordt de een na de ander uitgestoken. Op deze manier ben je er ook echt vanaf.
Zo hebben wij al een groot deel van de Heidijk schoon gemaakt. Vanaf het witte huisje tot aan het einde van de Akkerlaan is de Heidijk schoon. Komende woensdag gaan we voorlopig voor de laatste keer dit seizoen aan het werk in de prunus. De Heidijk in de Zeeg is aan de beurt, want hier staat nog echt veel. Ook in de Baardwijkse Overlaat, voorheen een prunusparadijs zijn hele stukken al runusvrij
gemaakt. Het laatste werk was in oktober, toen is de houtwal langs de Kanaalweg prunusvrij gemaakt.

Ons werkgebied is de gemeente Heusden, maar specifiek loopt het terrein waar we werken van De Hooibroeken in Heusden, via de Elshoutse wielen, naar de Baardwijkse Overlaat en dan via Kanaaldijk en Heidijk naar de Zeeg. Het eind is zo’n beetje rond de Driewiel, bij de Meerdijk.

Toch werken we ook af en toe in andere gebieden, bv. rond de Nieuwkuijkse Wiel.
Dat is een project waar we proberen een nieuwe beheersgroep op te richten met omwonenden en geïnteresseerden. Al maanden werken we hier iedere laatste vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00. Momenteel zijn we bezig om het bijzondere stuk gagel midden in de plas vrij te maken van wilg, berk en els.

De maand november stond verder in het teken van jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag. Op 5 november om 9.00 ’s morgens startten we op het talud van het Afwateringskanaal om, dit jaar voor het laatst, de eikenopstand te dunnen.

Dit project doen we samen met het waterschap Aa en Maas. Zij zorgen voor de appelflappen, wij voor de soep met worstenbrood. Heel de maand november zijn we we hier verder gegaan.

In de Hooibroeken komen zeldzame libellen voor. En voor deze libellen hebben we de Krabbescheer, die nog maar op enkele plaatsen groeide, verspreid over de andere wateren. (Het sloten schonen is iets te rigoureus gebeurd in het verleden.)

In de Zeeg ligt een weiland dat niet verpacht is de laatste twee jaar en wat wil het geval: er groeien nu honderden boompjes op, waaronder sporkehout, een boomsoort die geweldig goed is voor de bijen en hommels. Binnenkort wordt dit gebied geklepeld. Dus voordat dit gebeurt, gaan wij de komende tijd aan de slag om deze boompjes te verplaatsen naar andere natuurgebieden. O.a. In het natuurpark en op het Vlinderveld gaan wij wat groepjes aanplanten.


(Joost van Balkom)


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid