Home > Communicatie > Overige artikelen > Meer toezicht in Brabantse natuur


03-09-2017
Meer toezicht in Brabantse natuur
Opsporingsambtenaren die actief zijn in de buitengebieden van Noord-Brabant krijgen meer vrijheid. Door afspraken die gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders en de provincie maakten, mogen zij ook optreden buiten hun eigen werkgebied.

Brabantse natuurgebieden kennen specifieke problemen zoals de dump van drugsafval, wildcrossers en stroperij. Bijzondere opsporingsambtenaren hadden tot dusver alleen toestemming op te treden op het gebied van hun werkgever. Onder voorwaarden mogen ze nu ook op elkaars grondgebied optreden. Wildcrossen krijgt de komende tijd extra aandacht.

Ga voor het hele bericht naar binnenlandsbestuur.nl

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid