Home > Communicatie > Overige artikelen > Dieren in Hoogwater


31-01-2018
Dieren in Hoogwater
Iedereen heeft waarschijnlijk wel gehoord over het hoge water dat in onze rivieren aanwezig is. Dat het een spectaculair gezicht is weet niet iedereen. Een gunstige bijkomstigheid is dat de dieren zich ook wat makkelijker laten zien. Zie bijgaande foto's van de Bever die door ons lid Piet van Helvoort zijn gemaakt in het Munnikenland nabij Slot Loevestein bij Poederoijen in de Bommelerwaard.
Met een beetje geluk laat ook de Roerdomp zich van dichtbij zien. En als u gaat kijken wordt u ook getrakteerd op heel veel verschillende watervogels. Onder andere Brandgans, Kolgans en Grauwe gans, Krakeend, Kuifeend, Tafeleend, Pijlstaart, Smient, Wintertaling enzovoort. Vanaf de dijken is al dat moois goed te zien.© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid