Home > Communicatie > Interviews R. Schalken > Interview Robert Strikkers


22-03-2011
Interview Robert Strikkers
“Met de hand schoffelen is mooi werk”

In het prachtige buitengebied van Helvoirt, aan de Gijzelsestraat, ligt de tuinderij van Robert Strikkers. Het bedrijf heet De Tuin en is gespecialiseerd in het leveren van biologische groente- en fruitpakketten. Direct aan de consument, vooral in plaatsen rondom de Loonse en Drunense duinen. “De zorg voor een gezonde bodem, een rijke natuur en een fraai landschap zijn belangrijk voor ons”, hanteren Robert Strikkers en zijn echtgenote Carien als filosofie.

Wie eenmaal de smaak van biologische groenten te pakken heeft, wil niets anders meer. Bij De tuin draait het vooral om seizoengroenten, die een zo kort mogelijke weg van het land naar uw bord afleggen.
Het minipakket in week 7 bijvoorbeeld bevatte knolselderij, rode bieten, witlof, veldsla en uien. De ervaren kok weet hier wel raad mee en voor degenen die niet zo creatief met koken zijn, staan er lekkere recepten op de site van De Tuin. De pakketten verschillen in grootte en samenstelling, afhankelijk van smaak en het aantal gezinsleden. Naast een abonnement op de groente- en fruitpakketten bestaat er ook de mogelijkheid voor een aardappelabonnement.
De pakketten zijn af te halen op verschillende plaatsen, onder andere in Drunen en Vlijmen.
Zoveel mogelijk groenten worden op het bedrijf zelf geteeld en indien nodig wordt het assortiment aangevuld met groenten en fruit van collega-telers en de biologische groothandel. Dat het een hele toer is om biologische groenten te kweken, is bekend. Weersinvloeden spelen naast plantenziektes zoals schimmels, klein ongedierte en insecten een grote rol.


Eind februari ligt het perceel van 1,4 hectare, waar Strikkers zijn groenten kweekt, er nog maagdelijk bij. De zaden liggen klaar en het zal niet lang meer duren of hij kan het land op. Strikkers werkt met een teeltplan, dat gedurende het seizoen nog bijgesteld kan worden. Wat er gezaaid wordt, waar en wanneer ligt dus al grotendeels vast. Vorig jaar deed hij goede ervaring op met het inzaaien van rode klaver als groenbemester, waardoor de grond minder mest nodig heeft. Dit voorjaar staat hij voor een belangrijke verandering in de bewerking van de grond. In plaats van de grond te ploegen en dus de grond te keren en zo onkruid en gewasresten onder te werken, gaat hij op een andere manier proberen om een goed teeltbed voor de groenten te maken. De groenbemesting wordt in het bovenste toplaagje van de grond ondergewerkt. “Dit is weer een nieuwe uitdaging. Het geeft mij nieuwe energie. Het kan mislopen, als maar niet alles misloopt”, zegt hij met een glimlach.
“Grond moet je zo min mogelijk braak laten liggen, altijd bedekt houden met een geschikte groenbemester.

” Wat is mis met ploegen? “Ploegen is niks voor dit kleinschalige bedrijf. Uit praktische overwegingen en daar komt bij dat het voor het bodemleven niet goed is.
Bij ploegen neemt het organische stofgehalte in de grond af, vindt afbraak plaats. Ploegen verstoort het evenwicht teveel. Maar als je niet ploegt moet je wel zorgen dat de bodem luchtig blijft.

” Schoffelen dus, vooral als de zon schijnt en het onkruid de kans krijgt om in te drogen. De plant moet volgens hem de mogelijkheid krijgen om gelijkmatig te kunnen groeien en die kans schat hij groter in met geschikte bodembemesting.” Robert is nog op zoek naar geschikte werktuigen die het werk kunnen verlichten. Maar zegt: “Met de hand schoffelen is een van de mooiste werkjes om te doen.”

Robert Strikkers begon in 1995, samen met zijn vrouw Carien, zijn eigen biologische tuinderij. Ze maakten hun start op het biologische melkveebedrijf van de broer van Carien. Oud-grasland, prima grond, volgens Robert, vlakbij De Rustende Jager. Omdat de melkveehouderij zeven jaar later een zorgboerderij werd, moest de tuinderij verkassen en belandde De Tuin aan de Gijzelsestraat in Helvoirt. “Hier is de grond wat zwaarder om te planten, maar het geeft ook steviger producten. De grond is wel natter, er zit wat meer leem in de grond. Dat houdt de voedingsstoffen beter vast. Nadeel is dat de grond minder snel opwarmt en als het hard regent kan de grond dichtslaan. Als de bodem dan opdroogt, lijkt de bovenlaag op een cement laag.
“ Het is volgens Robert een kwestie van de grond op juiste manier bewerken.” En dat is in de afgelopen jaren goed gelukt. De Strikkers startten in ’95 met 40 abonnementhouders en nu zijn dat er 200. De kleinschaligheid is gebleven. Robert heeft hulp van enkele parttimers, maar veel doet hij zelf. Veel zaait hij zelf, zoals: worteltjes, pompoenen, courgets, raapstelen, rucola, prei en tuinbonen. Daarnaast koopt hij onder andere sla, kolen, venkel, knolselderij, herfstprei en spinazie als kleine plantjes aan.

Pratend over de prijzen van biologische groenten zegt hij: “Bij een klein bedrijf, moet je wel over een dosis idealisme beschikken, maar dat geldt niet alleen voor de landbouw. Ik kan geen grote investeringen doen. Dan zou ik anders en grootschaliger moeten gaan werken. Door grootschaligheid, waarbij er vaak maar enkele soorten groenten geteeld worden, zullen de teeltmethoden en prijzen van biologische en bespoten groenten steeds dichter bij elkaar komen te komen liggen. Er is technisch ook steeds meer mogelijk, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van machines, die steeds vernuftiger worden. Maar dan moet je wel over veel hectares grond beschikken. Het wordt dan een meer industrieel geproduceerd product. Je vraagt je af of je dan nog voeling hebt met je product. Voor mij geldt dat ik naar eer en geweten moet kunnen werken en leven. “
Met de tip voor liefhebbers dat een combinatie van organische mest en compost het beste voor de moestuin is, een schouw op de nog in winterslaap zijnde tuinderij en een voorzichtig lentezonnetje verlaat ik enthousiast dit mooie kleinschalige bedrijf, waar heerlijke groenten worden geteeld. Wie meer weten over De Tuin kan de site: www.tuinderij-detuin.nl raadplegen.

Speciaal voor de leden van de Natuur- en Milieuvereniging heeft Robert Strikkers een leuke actie. Als u een proefabonnement neemt voor komende maand, dan hoeft u slechts 3 weken te betalen. Heeft u interesse? Kijk dan op de website van De Tuin.

RC Schalken


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid