Home > Over ons > Dorpsnatuur algemeen


Dorpsnatuur algemeen


18-01-2021
Onderhoudsarme tuin – hoe maak je die
Een groene tuin hoeft niet meer tijd te kosten dan een bijna helemaal betegelde tuin. De vrees om een tuin te vergroenen wordt vaak veroorzaakt door gebrek aan kennis en vertrouwen. Op internet is heel veel informatie te vinden. De vraag is dan hoe door de bomen het bos nog te zien. Door uit te gaan van je eigen voorkeuren, en dat om te zetten in een plan. En dan vervolgens dat globale plan langzaam in te vullen met informatie die je van internet, en bij buren, van familie, vrienden en kennissen haalt. Om te komen tot jouw onderhoudsarme groene tuin.

De basis van een plan:

Werk in lagen:
In de natuur is er sprake van een soort etageopbouw: onderin bollen en knollen en bodemkruipers als kruidachtige vaste planten, daarboven hogere kruidachtige vaste planten, daarboven houtige vaste planten (heesters) en daar weer bovenuit groeien de klimplanten en bomen. Als je het jezelf makkelijk wilt maken, kun je het beste met de natuur meedoen en dat schema min of meer volgen.

Bodemkruipers als kruidachtige vaste planten en bollen en knollen:
Keuze uit soorten als: tijm (Thimus), zenegroen (Ajuga), kleine maagdenpalm (Vinca minor), Waldsteinia ternata . Andere soorten die in aanmerking komen zijn: tuingeranium, Euonymus, Pachysandra, mansoor, kruipende Campanula-soorten, vrouwenmantel, lievevrouwenbedstro.
Ze zijn niet geschikt om overheen te lopen, maar je hebt er verder geen omkijken naar.

Hier passen ook verwilderingsbollen als krokussen, sneeuwklokjes en ander soorten die mogen verwilderen.

Kruidachtige vaste planten:
Wilt u zeker zijn van onderhoudsarme soorten, kies dan voor vaste oftwel overblijvende planten die ook in de winter een groen rozet boven de grond laten zien. Die geven het minste werk.
Denk aan: lavendel, stokroos, kogeldistel, Heuchera, leverkruid, Helleborus, Brunnera, allerlei siergrassen (o.a. Luzula), niet-woekerende bamboe (Fargesia), rotsplanten (Sedum en dergelijke), varens. Laatbloeiers, voor kleur en nectar in de herfst: hemelsleutel en herfstaster.

Heesters:
Bij deze verhoutende planten geldt ook dat groenblijvende soorten minder werk geven. Maar die bloeien vaak ook minder mooi of minder uitbundig. Je kunt kiezen voor een mix aan van groenblijvende en bladverliezende soorten. Bijvoorbeeld groenblijvende hulst, conifeer of naaldbomen. Bij de bladverliezende zou je kunnen denken aan vlinderstruik, Hibiscus en sering. Van belang is een heester te planten op een plek waar die de ruimte heeft om uit te groeien; anders is er altijd snoeiwerk om de struik aan te passen aan de plek.

Bomen en klimplanten:
Er is inmiddels veel aanbod van klein blijvende boomrassen, zelfs bomen die op een balkon passen. Ook hier geldt, kies je een boom die past in de beschikbare ruimte. Kies in een klein tuintje niet voor een kastanje of een beuk. Als je kiest voor een fruit- of notenboom heb je ook vers fruit of noten uit eigen tuin! Om ruzie met de buren te voorkomen: kies en plant een boom in overleg. Daarnaast is het volgens de APV een voorwaarde dat een boom minimaal uit de erfgrens wordt geplant.
Ook klimplanten komen in aanmerking voor schuttingen en muren, bijvoorbeeld kamperfoelie, klimop (ook een laatbloeier), wilde wingerd, blauwerege, bruidssluier, klimhortensia en braam.

Verder
Houd rekening met grondsoort, zon/schaduw, natte en droge plekken, bloeiperiode, planthoogte.
Plant zoveel mogelijk inheemse planten. Dat zijn planten die al honderden jaren voorkomen in ons land, onderdeel uitmaken van het natuurlijk ecosysteem en waar insecten vaak van afhankelijk zijn. Maak een schetsje van jouw nieuwe tuin op www.directplant.nl/tuintips/tuinontwerp-maken vind je daar tips voor. Voor een kleine tuin: www.directplant.nl/tuintips/kleine-tuin-ontwerptips. Doe inspiratie op bij buren, vrienden en kennissen; zij hebben mogelijk ook al planten voor jou. Ook de verkoper in het tuincentrum zal je graag advies geven. (Of je neemt een hovenier in de arm, en laat die alles ontwerpen en eventueel uitvoeren.)

Op appeltern.nl/nl/tuinadvies/tuinieren/kan_beplanting_onderhoudsvriendelijk_zijn en op
appeltern.nl/nl/tuinadvies/tuinieren/onderhoudsvriendelijke_beplanting
vind je advies over welke plantentypes er zijn (inclusief hagen, klimplanten, bollen en knollen, en vijverplanten). Ook vind je er lijsten met geschikte plantensoorten.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud. Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl


11-01-2021
Onderhoudsarme tuin – hoe weinig tijd kost die?
Meer dan driekwart van de mensen vindt een groen tuin mooier dan tegels. Toch blijkt ook in Heusden dat tuinen meestal méér uit steen dan uit groen bestaan. En regelmatig ook alléén maar uit steen. Bij doorvragen blijkt dat er aan deze keuze ten grondslag liggen: tijd en kennis. Bij tijd gaat het om de hoeveelheid werk en om de druk om het aangeharkt te houden. De druk ontstaat in periodes van groeizaam weer, wanneer vaker onderhoud nodig kan zijn. Verder heeft niet iedereen groene vingers, en ziet in tuincentra door het grote aantal keuzemogelijkheden door de bomen het bos niet meer. In deze bijdrage gaan we verder in op de drempel tijd.

Tijd, tijd, tijd. Altijd komen we tijd tekort. Bij een groene tuin wordt vaak gedacht aan wekelijks (of vaker) planten, maaien, snoeien, schoffelen en harken. Daarbij is de veronderstelling dat een met stenen of tegels bestrate tuin geen tijd kost. Om te beginnen met dat laatste: op stenen en tegels zie je een vuiltje veel eerder dan in het afwisselende groen van een tuin. Onkruiden uit voegen en grind halen, algen en mos verwijderen (ook van kunstgras), binnengewaaide bladeren wegharken: het hoeft kost allemaal ook tijd. Verder moet je strooien bij gladheid, en moet verzakte bestrating hersteld worden.
Anderzijds: een goed aangelegde groene tuin hoeft maar twee dagen per jaar aan onderhoud te kosten, en kan minder dan een uur per maand aan het bijhouden nodig zijn. Het gaat om de beleving; die is zeker in een groene tuin in ruime mate aanwezig!


Conclusie: een onderhoud-vrije tuin bestaat niet. Het gaat er om een onderhoud-arme tuin te maken.

Voorwaarde voor een onderhoud-arme groene tuin is dat je de onderdelen die veel tijd kosten verwijdert, en vervangt door iets anders. De tijdslurpers zijn vooral: gazon (maaien), vijver (schoonhouden), potten (planten, watergeven), kale aarde (schoffelen) en eenjarige planten (jaarlijks opnieuw planten).

Ga voor een groene tuin die bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatadaptatie (aanpassing aan hogere temperatuur, en meer neerslag) uit van maximaal 1/3 aan verharding. Het gebruik van grind en opsluitbanden kunnen het werk beperken. Houd de bodem jaarrond bedekt door mulchen (het bedekken van de bodem met grasmaaisel of klein gehakseld snoeiafval rondom planten en struiken in de tuin), en door bodembedekkende vaste planten.

Maak een ontwerp met planten in grote groepen, niet te veel verschillende soorten vanwege onderhoudsgemak.

Houd op met schoffelen, harken en spitten. Gebruik snoeiafval om te mulchen. Vergeet het ‘winterklaar’ maken. Laat uitgebloeide planten staan tot in het voorjaar. Dat is minder werk en levert meer biodiversiteit op. Dood plantmateriaal betekent schuilplaatsen voor bijvoorbeeld egels en insecten. De insecten zijn het eten voor vogels in de winter. De roofinsecten en spinnen die de winter overleven houden het komende voorjaar ziekten en plagen in toom. En het dode plantmateriaal en snoeiafval vergaat, en dient weer als meststof voor de planten in het nieuwe jaar.

Dit is nog wel een uitdaging voor veel Nederlanders, want we zijn nogal een aangeharkt land. Er hoeft maar ergens een onkruidje op te duiken, of de gemeentelijke plantsoendienst komt het verwijderen. Ook de eigen tuin hoort er aangeharkt bij te liggen. Bedenk dat dit onnatuurlijk is.

Kijk met nieuwe ogen naar het vogel-gefladder en insecten-gezoen in je nieuwe tuin.
Relax en geniet ervan.
Het nieuwe mooi!


Meer algemene informatie over tuinontwerp kun je vinden op www.neerlandstuin.nl, www.tuinen.nl, www.tuinweb.nl. Over onderhoudsarme tuinen op www.irisgardenecologyblog.com, www.directplant.nl/tuintips .
Naast informatie vind je hier ook voorbeeldtuinen, voor inspiratie.


De komende weken gaan we nader in op de factoren ‘kennis’ en het ‘woonkamer-effect’.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

04-01-2021
Stapeling van functies in tuinen – het nieuwe mooi
Veel mensen zien natuur als ‘ongerept’ en tuinen als ‘mooi’. Nu hebben we in Nederland zo goed als geen ‘ongerepte’ natuur meer. Zelfs om de Oostvaardersplassen staat een hek, worden dieren bijgevoerd en in aantal gereguleerd omdat er geen grote natuurlijke vijanden voor de runderen en paarden rondlopen. Tuinen moeten mooi zijn. En wat dan mooi is bepalen de eigen opvoeding en de tuincentra van deze tijd. Tijd om in onze tuinen het nuttige met het aangename verenigen. Nuttig voor de biodiversiteit. Nuttig voor het verminderen van de klimaat-effecten. Nuttig voor de productie van voedsel. En ook nog mooi, als je er met een iets ander oog naar kijkt.

Over wat je tuin kan doen voor de biodiversiteit is al veel geschreven. Zet er inheemse planten in, en zorg er voor dat je in elk jaargetijde bloeiende planten hebt voor de insecten die van de nectar en het stuifmeel leven. Help vogels een handje, met nestkasten waar ze kunnen nestelen, struiken en hagen waarin ze veilig zijn voor aanvallers, en planten met bessen en zaden waar ze ’s winters van kunnen eten. En voer bij, zeker in de winter als het vriest of er sneeuw ligt.

Zorg voor een boom waaronder je in de schaduw kunt zitten als het zomers heet wordt. Diezelfde boom zorgt er door z’n verdamping ook voor dat de omringende lucht koeler is. Een vijver heeft een vergelijkbaar effect. En met minder steen om je huis, heb je ook minder risico van overstroming bij hevige regenval. Al helemaal als je ook de regenpijp hebt afgekoppeld, en het regenwater in je tuin opvangt. De gemeente Heusden heeft voor dat laatste nog een leuke subsidie beschikbaar.

En als je toch een boom(pje) in je tuin zet, waarom dan geen fruit- of notenboom? In het voorjaar prachtige bloesem, en in de zomer is niets zo lekker als fruit uit eigen tuin! Ook vogels en insecten zullen je dankbaar zijn, als je niet alles zelf plukt. En die boom in jouw tuin draagt bij aan de biodiversiteit. Diezelfde boom in een grote plantage met een soort bomen, die intensief onderhouden worden, zal heel weinig bijdragen aan de biodiversiteit. En als er genoeg mensen een boom in hun tuin zetten, kan die plantage opgedoekt worden, en omgezet in natuur.

Je kunt nog een stapje verder gaan, en ook groenten in je tuin verbouwen. Tomaten op een zuidmuur doen het vaak goed. En een courgette-plant heeft weinig onderhoud nodig, en voorziet je lange tijd van courgettes. Hier geldt hetzelfde als voor het fruit en de noten: niets is zo lekker als direct van de plant. En ook nu kan weer een akker omgezet worden in natuur.

Alles wat groeit en bloeit kan bijdragen aan de biodiversiteit, als de juiste keuzes worden gemaakt. In de tuincentra vind je nog steeds veel gekweekte soorten die nog maar weinig nectar en stuifmeel produceren. Gelukkig begint het langzaam te veranderen, en komen er steeds meer inheemse en wildere soorten in het assortiment. Let daarop als je planten inkoopt.

Daarbij kun je je de vraag stellen wat ‘mooi’ is. Is dat een grote bloem, die maar kort bloeit en verder niets oplevert voor insecten en vogels? Is dat een in de herfst aangeharkte tuin waar voor vogels niets meer te eten valt, waar een egel niet meer kan schuilen? Als je je realiseert wat er allemaal aan insecten, vogels en zoogdieren in je tuin rondloopt en vliegt, is dat eigenlijk veel mooier. Het nieuwe mooi! Leer het waarderen!

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl

14-12-2020
De tuinen van Heusden
Tot nu toe waren er alleen schattingen van het tuinoppervlak in Nederland. Ook onduidelijk was welk deel daarvan groen is. Maar nu weten we het heel precies. CAS (Climate Adaptation Service) en Deloitte hebben met behulp van satellietbeelden 9,3 miljoen adressen met tuinen in Nederland geanalyseerd. In totaal blijkt er 3 miljard vierkante meter tuin in Nederland te zijn. Hiervan is 36%, dus iets meer dan een derde deel, groen. In Heusden blijken we ruim 6 miljoen vierkante meter tuin te hebben. Hiervan is ruim anderhalf miljoen vierkante meter (26%) groen. Dat betekent dus ook dat vier en half miljoen vierkante meter verhard is; ofwel gemiddeld driekwart van alle tuinen!

Door een aantal bestanden aan elkaar te koppelen, konden de onderzoekers nagaan of een gebouw een woonfunctie heeft en of het op de begane grond was. Een ander bestand leverde de coördinaten van het huis. Wat overblijft op een adres is dan de tuin. Op basis van infrarood luchtfoto’s uit 2018 is het aandeel natuurlijk groen bepaald; kunstgras en water viel zo ook zien. Al met al gaat het dus niet om een schatting, maar om een aardig precieze meting van het natuurlijk groen in tuinen.

Omdat per adres is gemeten, weten we nu ook wat de cijfers voor de gemeente Heusden zijn. Hier vinden we de laagste percentages in Drunen Centrum en Drunen Braken-West met 13%. Drunen-Venne-West en Drunen Braken-Oost volgen met 15% en 17%. In Drunen valt Venne-Oost uit de toon met 31%. Dat heeft mogelijk (deels) te maken met de wijkindeling die CBS volgt; die laat ook het hele buitengebied ten zuiden van Drunen tot aan Nieuwkuijk onder Venne-Oost vallen, inclusief Giersbergen. In het buitengebied liggen relatief veel grote tuinen.

De Vlijmens wijken -Vliedberg, -Vijfhoeven en -Dorp zitten met 16%, 18% en 22% in de middenmoot. Ook Nieuwkuijk, Heusden en Oudheusden horen met 21%, 22% en 23% bij deze middenmoot. Elshout met 31% en Haarsteeg met 33% zitten nog steeds onder het landelijk gemiddelde van 36%.

Doeveren, Herpt en Heesbeen zitten met 41%, 45% en 46% al duidelijk hoger. Met afstand de meest groene tuinen zijn te vinden in Hedikhuizen; met 57% is een tuin daar voor meer dan de helft groen! De tuinen in de buitendorpen zijn waarschijnlijk groter dan gemiddeld. Volgens de onderzoekers zijn grotere tuinen gemiddeld groener. In kleinere tuinen is relatief meer ruimte nodig voor lopen en zitten. En dat doen we nog steeds te veel op steen.

Alle tuinen in de gemeente Heusden bij elkaar zijn 600 hectare groot (in het persbericht van vorige week stond abusievelijk 60). Dat is een oppervlakte van meer dan 850 voetbalvelden van gemiddelde grootte! De onderzoekers schatten dat van de 64% niet-groen deel, er 46% vergroend kan worden (en 18% niet). Als we in Heusden van 26% tuin-groen naar 82% gaan, komt er nog 56% bij, ofwel 350 hectare! Dan zitten we op meer dan 500 tuin-groen, een oppervlakte drie keer groter dan het Vlijmens Ven.

Meer groen betekent meer biodiversiteit, maar ook minder hoge temperaturen in de zomer. Voor de grootste gemeenten is berekend dat dit ongeveer een halve graad lagere temperatuur oplevert. Samen met aanpassingen in het openbaar groen kan deze daling nog veel groter worden. Verder levert meer groen ook minder CO2 in de lucht, minder wateroverlast en een schonere lucht op. Alle reden dus om je tuin te vergroenen.

Het rapport voor heel Nederland vind je op www2.deloitte.com/nl en zoek op ‘tuinen’. De uitgewerkte cijfers per wijk en kern in de gemeente Heusden vind je op de www.natuurenmilieuheusden.nl, onder ‘Dorpsnatuur’ in het linker menu.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

15-11-2020
Dorpsnatuur in Heusden
Eekhoorns druk met het aanleggen van voedselvoorraden.
Voor eekhoorns zijn de herfstmaanden erg druk. Naast de
gebruikelijke activiteiten als eten, hun vacht onderhouden, hun
leefgebied tegen ongenode gasten beschermen en hun nest
onderhouden en bouwen, moeten de dieren nu ook voedsel
verzamelen om de winter door te komen. Eekhoorns houden
namelijk geen winterslaap.

Lees het hele bericht HIER.
(Foto: Wilhelmien Marti)

10-11-2020
Wat is natuur?
Bij natuur denken we vaak het eerst aan ‘ongerepte’ natuur. Maar ongerepte natuur is er niet meer in Nederland, en vrijwel niet meer in Europa. Zo goed als alle natuur heeft de invloed van de mens ondervonden. Dat betekent niet dat de overige natuur niet van belang is. Dan is de vraag: wat is natuur? De Loonse en Drunense Duinen? De Roeivijver? Wegbermen? Plantvakken? Particuliere tuinen? Plantenbakken op een balkon? Weilanden? Maisakkers?

Een kenmerk van natuur is dat er altijd beweging is, bij dieren en bij planten. Een steen is daarom geen natuur. Maar niet alles wat beweegt is natuur.

Oorspronkelijke natuur hebben we in Nederland al lang niet meer; heel Nederland is een cultuurlandschap. Ook de bossen van de Loonse en Drunense Duinen zijn door de mensen gevormd. Desondanks zien de meeste mensen onze Duinen toch als natuur. Er worden misschien bomen gekapt, maar de biodiversiteit is er nog steeds groot: er komen veel verschillende soorten planten en dieren voor. En er is uitwisseling met de omgeving.


De Roeivijver dan, is dat natuur? In de ogen van veel mensen nog steeds een ‘ja’. Ondanks de recreatie, de honden-uitlaters en vissers die er zijn. Het is er groen, er komen vogels en andere fauna voor.
Hoe zit het met weilanden en akkers? Doordat de landbouw de laatste decennia veel intensiever is geworden, is de biodiversiteit er sterk gedaald. Aan de andere kant: ongeveer 5% van de vogelsoorten in Nederland is nog steeds in hoge mate afhankelijk van het landelijk gebied. Onder andere onze nationale trots, de grutto.

et zal u niet verbazen dat ook wegbermen, openbaar groen, tuinen een bijdrage leveren aan de soortenrijkdom in Nederland. Zelfs de plantenbakken in de dorpscentra of aan balkons zou je natuur kunnen noemen. Ze dragen ook bij aan de biodiversiteit. De bloeiende planten zorgen voor nectar en stuifmeel, voedsel voor insecten. De insecten die fruitbomen bevruchten, en die dienen als voedsel voor vogels en vleermuizen.

In stad en dorp zijn ook stoepplanten en de mieren eronder dragen bij aan de biodiversiteit. Het wemelt er van rotsbewoners, warmtezoekers en pionier-soorten. Maar ook van exoten, gedomesticeerde dieren en sierplanten. Allemaal cultuurvolgers. Die soms na vestiging in de stad ook het omringende landschap gaan bevolken.

In grote lijnen neemt de soortenrijkdom het grootst natuurgebieden. Maar ook in landbouwgebied, in dorpen en steden is er een verscheidenheid aan planten en dieren. En doordat al deze gebieden soorten met elkaar uitwisselen, zijn ze van belang voor elkaar.

Dorpsgroen is dus van belang voor de soortenrijkdom in het land. Daarnaast is dorpsnatuur voor een prettige omgeving; de meeste mensen voelen zich beter in een groene dan in een stenen of betonnen omgeving. Verder houdt groen de omgeving koel in een hittegolf. Genoeg redenen om zuinig te zijn op het groen in je omgeving

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.


26-10-2020
Groen …. waarom ook al weer?
Heel vroeger, we praten over duizenden jaren geleden, was alles natuur. Die paar mensen die op aarde rondliepen hadden geen merkbare invloed. Vanaf de middeleeuwen hebben vrijwel alle bossen gekapt en vrijwel al het land in gebruik genomen. Met als gevolg dat 85% van de biodiversiteit inmiddels uit ons land verdwenen is. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw hebben we langzaamaan weer een beetje natuur terug gekregen. Maar de biodiversiteit in agrarisch en bebouwd gebied kachelt nog steeds achteruit. Wat we aan de ene kant winnen aan meer oppervlak natuur, verliezen we aan de andere kant door de rest van de ruimte steeds steniger in te richten. Wat te doen?

Het aantal mensen neemt de komende jaren nog toe, ook in Nederland. Al die mensen willen wonen, werken en eten. Daar is ruimte voor nodig: voor landbouw, voor fabrieken en kantoren, voor huizen en wegen. In de gemeente Heusden wordt 58% van het oppervlak gebruikt voor land- en tuinbouw, 4% voor bedrijven, 10% voor woonhuizen en 3% voor wegen. De overige 25% is groen (inclusief water en recreatieterrein). De driekwart van het oppervlak dat niet-groen is, wordt nog steeds minder groen. En dat hoeft niet.

Want die driekwart niet-groen is niet alleen steen en asfalt. De wegen hebben bermen; die kun je biodiverser te maken, bijvoorbeeld door minder vaak te maaien. Veel tuinen hebben veel stenen; die stenen kun je vervangen door planten. Huizen en bedrijven hebben muren en daken; de muren kun je bekleden met gevelbeplanting, platte daken kun je voorzien van dakgroen. Op vergelijkbare manieren kun je boerenerven en bedrijventerreinen vergroenen.

En denk niet dat jouw tuin zo klein is dat hij er niet toe doet. In Nederland hebben we 56.000 hectare aan tuinen. Die tuinen nemen zes keer de oppervlakte van de Oostvaardersplassen in. Op dit moment is meer dan 40% van dit tuinoppervlak verhard, ook in Heusden. Als we dat percentage kunnen halveren, krijgen we er natuur met een oppervlak groter dan de Oostvaardersplassen er bij!

En meer groen helpt niet alleen de biodiversiteit. Groen zorgt ook voor lagere temperaturen op tropische dagen in de zomer. Het zorgt voor minder wateroverlast bij stortbuien, en voor minder fijnstof in de lucht. Tuinen groener inrichten levert veel op! En daarbij telt jouw tuin ook mee!!
Groen … u weet nu waarom!

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

09-10-2020
Dorpsnatuur in Heusden
We hebben subsidie ontvangen voor Dorpsnatuur projecten in
Drunen-Venne-Oost, Vlijmen-Vliedberg en Herpt. In Venne-Oost
en in Herpt zijn we al druk bezig: inventarisatie-rondes gelopen
voor planten en vleermuizen. In Venne-Oost hebben we ook een
beeld van de omvormingen (extensiveringen) die de gemeente kan
doen. Op de Vliedberg starten we deze maand.
Per wijk of dorp is er een werkgroep die onderzoekt hoe de
biodiversiteit verbeterd kan worden. Wil je ook meewerken en -
denken? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid