Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

04-10-2017
De natuurgebieden: De Landelijke Natuurwerkdag!
In de Baardwijkse Overlaat ligt het natuurgebied de Lange Wiel, een schitterend gebied met wielen, dijken, bossen, graslanden, houtwallen en een kanaal. Naast het natuurgebied de Lange Wiel, ligt het Vlinderveld. Dit Vlinderveld was voorheen een zanddepot, maar is opnieuw natuurlijk ingericht, met poelen, houtwallen en een groot centraal gelegen bloemenweide, een Vlinderveld. In dit nieuwe natuurgebied gaan we aan de slag.

Lees verder...

04-10-2017
De natuurgebieden: Landschapsbeheer, wederom op Zaterdag!
Het hele jaar door, werken de 20 mensen van de landschapsbeheergroep op de woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 in de natuurgebieden in de gemeente Heusden.
Zo’n dertig jaar geleden was dat anders. Toen werd er gewerkt op de eerste zaterdag van de maand. Dat kwam omdat toen de leeftijd rond de 35 jaar lag en iedereen door de week een baan had.
Dat werken op zaterdag gaan we opnieuw invoeren en weer op de eerste zaterdag van de maand van september tot en met april.

Lees verder...

01-10-2017
Natuureducatie algemeen: Het project Food4Bees maakt doorstart.
Eind mei kregen wij van Piet de Jong, van subsidieplatform de Langstraat een mail met het verzoek iets te doen aan de zorg voor de wilde bijen. De provincie zorgde voor de Food4Beessubsidie en ook het platform de Langstraat kon bijspringen. Wij waren direct enthousiast. Te meer omdat wij al met verschillende kleinschalige projecten voor bijen bezig waren. Er werden contacten gelegd, achtergrondinformatie ingewonnen en natuurgebieden bezocht.

Lees verder...

01-10-2017
Natuurgebieden algemeen: De Hemelrijkse Waard, een prachtig stuk nieuwe natuur!
Langs de Maas bij Oijen in de gemeente Oss is 225 hectare nieuwe natuur gemaakt. Een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden is omgetoverd in een nieuw natuurgebied. Net naast de rivier is een 3 kilometer lange nevengeul gegraven en daarnaast is een beek aangelegd. Momenteel krioelt het er van het leven, het is een komen en gaan van honderden trekvogels.

Lees verder...

01-10-2017
Duurzaamheid algemeen: Afvalweetjes
Waarom mag een ovenschaal of theeglas niet in de glasbak?
Hittebestendig glas smelt niet bij de temperatuur in deze ovens.
Hittebestendig glas moet bij het restafval of kan naar de milieustraat worden gebracht.

Lees verder...

Landschapsbeheer: Houtwal terugzetten en pad breder maken

woensdag 25 oktober 2017
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Vlinderveld gelegen aan de Kanaalweg in Drunen


Op stap met de Plantenwerkgroep

zaterdag 4 november 2017
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Roeivijver, Duinweg, Drunen


De Landelijke Natuurwerkdag

zaterdag 4 november 2017
Tijd: 9.00-11.00
Locatie: Vlinderveld gelegen aan de Kanaalweg in Drunen


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Inventarisatie

Meer informatie:
Inventariseren van vlinders en libelles kan alleen als het weer ernaar is. Daarom zul je de data nooit in Natuurlijk of Digituurlijk vinden. Heb je interesse om een keer mee te lopen met de inventarisaties, laat dat dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Je krijgt dan één of enkele dagen van tevoren een berichtje waar en wanneer je kunt aansluiten.

Natuurbeheer

Data: Iedere woensdagochtend en elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de periode
1 mei tot 1 augustus)
Locatie: Diverse natuurgebieden in onze gemeente
Meer informatie: Op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php, of via Joost van Balkom, joostvanbalkom15@gmail.com of 06 147 578 92.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid