Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

23-09-2017
Samentuinen: Open middag Samentuin De Zwollemoer
Ruim 3,5 jaar geleden veranderde een paardenweitje in een samentuin. De tuiniers genieten van gezellig samen buiten bezig zijn tussen poelen, houtwal en knotwilgen. En ze oogsten en smullen van ecologische groente, kruiden en fruit uit de eigen tuin.

Lees verder...

23-09-2017
Ommetjes : Jaarverslag Ommetjes
In januari en februari is in overleg met Walter Tuerlings van Scala scholen en is met enkele agrariërs onderzocht hoe het Ommetje Herpt aantrekkelijker voor scholieren gemaakt kon worden. Hiervoor is een Natuurleerrouteboekje ontwikkeld.

Lees verder...

23-09-2017
Artikelen C. van der Meijden: Emotionele intelligentie
Zijn we slim en gevoelig genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Vroeger werd in de westerse wereld het denken over het ontstaan van het leven op aarde voornamelijk bepaald door de joods-christelijke verhalen uit de bijbel, waarin God de levende wezens schiep, ieder naar hun eigen aard, waaronder de mens. De mens kreeg de opdracht de aarde te onderwerpen en te heersen over alle levende wezens. Tegenwoordig zegt men het iets vriendelijker: de mens als rentmeester van de aarde.

Lees verder...

17-09-2017
Duurzaamheid algemeen: Wie fietst leeft langer en gezonder
Fietsen is gezond, dat weten we natuurlijk al een tijd. Maar uit recent onderzoek blijkt pas goed hoe groot het effect van fietsen is op je welbevinden. Dat leidt zelfs tot een langer leven: elke minuut dat je fietst leef je langer, zou je kunnen zeggen.

Lees verder...

17-09-2017
Columns R. Schalken: Heel Heusden Bespaart!
Het is lente, het mooiste seizoen dat er is. Alles in de natuur komt weer opnieuw tot leven. Je wordt gewoon vrolijk van het frisse groen, het jonge uitschot en de uitbundige bloesem. En dan ga ik niet mopperen over dingen die niet goed gaan of ronduit teleurstellend zijn op het gebied van duurzaamheid en/of natuur en milieu. Ik wil een positieve boodschap brengen, niet als een soort pseudo-dominee, maar gewoon als een gezellige groene Jet (op leeftijd), die enthousiast is over Energiek Heusden en de gemeente Heusden, op dit vlak.Lees verder...

Landschapsbeheer: Ruimte maken in de begroeiing

woensdag 27 september 2017
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Natuurpark "De Ottershoek"


Open dag

zondag 1 oktober 2017
Tijd: 14.00 tot 16.00 ur
Locatie: De Zwollemoer Kooiweg Drunen


Op stap met de Plantenwerkgroep

zaterdag 7 oktober 2017
Tijd: 13.30 uur
Locatie: De Kaag, Drunen


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Inventarisatie

Meer informatie:
Inventariseren van vlinders en libelles kan alleen als het weer ernaar is. Daarom zul je de data nooit in Natuurlijk of Digituurlijk vinden. Heb je interesse om een keer mee te lopen met de inventarisaties, laat dat dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Je krijgt dan één of enkele dagen van tevoren een berichtje waar en wanneer je kunt aansluiten.

Natuurbeheer

Data: Iedere woensdagochtend en elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de periode
1 mei tot 1 augustus)
Locatie: Diverse natuurgebieden in onze gemeente
Meer informatie: Op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php, of via Joost van Balkom, joostvanbalkom15@gmail.com of 06 147 578 92.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid