Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

08-02-2018
Inventarisatie-weidevogels: Help mee weidevogels beschermen
Binnenkort is het weer voorjaar en dan leggen alle vogels een ei! Weidevogels als de kievit doen dat in onze omgeving meestal op de akker. Maar die akker moet soms ook in dezelfde periode ingezaaid of op een andere manier bewerkt worden. Op dat moment is het werk van de weidevogelbeschermers heel belangrijk. Zij helpen de boer om het nest, de eieren en de jonge vogels te beschermen.

Lees verder...

08-02-2018
Inventarisatie-vissen en amfibieen: Salamanders, onopvallend maar belangrijk
Salamanders komen in veel gebieden voor in ons land, van tuinen tot natuurgebieden. Deze kleine diertjes hebben in een ecosysteem een belangrijke functie als zowel roofdier als prooi. Als er iets mis is met het ecosysteem zijn het vaak amfibieën, waaronder salamanders, die het eerste verdwijnen. Salamanders hebben het in veel gebieden moeilijk door het verdwijnen van leefgebieden en vervuiling, maar ook door diverse ziektes.

Lees verder...

04-02-2018
Overige artikelen: Einde aan een tijdperk
Vele vele jaren heeft Peter van de Velden natuurwandelingen voor onze vereniging verzorgd. Meestal binnen de gemeente, soms er buiten. Bij regen, zonneschijn, storm, sneeuw, vorst: Peter was er altijd.

Wegens teruglopende belangstelling is besloten te stoppen met deze wandelingen. Er voor in de plaats komen inventarisatie-wandelingen. Peter, bedankt, mede namens alle wandelaars.

Lees verder...

31-01-2018
Overige artikelen: Dieren in Hoogwater
Iedereen heeft waarschijnlijk wel gehoord over het hoge water dat in onze rivieren aanwezig is. Dat het een spectaculair gezicht is weet niet iedereen. Een gunstige bijkomstigheid is dat de dieren zich ook wat makkelijker laten zien.

Lees verder...

22-01-2018
Wijze Uil: Buitendienst gemeente Heusden ontvangt onderscheiding “Wijze Uil”
Op 18 januari ontvingen Henny Brekelmans, Hans Liefting en Mieke van Oort namens de Buitendienst van de gemeente Heusden de ‘Wijze Uil’ uit handen van Joost van Balkom, voorzitter van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH).

Lees verder...

Repair Café

woensdag 21 februari 2018
Tijd: 19.00 -21.00 uur
Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen.


Kappen en opruimen

woensdag 21 februari 2018
Tijd: 9.00
Locatie: Kanaaldijk ingang overlaatweg,


Plantengroep

zaterdag 3 maart 2018
Tijd: 13.30 uur
Locatie: n.t.b.


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Inventarisatie

Meer informatie:
Inventariseren van vlinders en libelles kan alleen als het weer ernaar is. Daarom zul je de data nooit in Natuurlijk of Digituurlijk vinden. Heb je interesse om een keer mee te lopen met de inventarisaties, laat dat dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Je krijgt dan één of enkele dagen van tevoren een berichtje waar en wanneer je kunt aansluiten.

Natuurbeheer

Data: Iedere woensdagochtend en elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de periode
1 mei tot 1 augustus)
Locatie: Diverse natuurgebieden in onze gemeente
Meer informatie: Op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php, of via Joost van Balkom, joostvanbalkom15@gmail.com of 06 147 578 92.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid