Home > Nieuws


Nieuws

17-08-2019
Vacatures: Vacature – Ruimtelijke Ordening
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we minder doen dan eigenlijk nodig is. De Werkgroep Ruimtelijke Ordening tracht door beleidsbeïnvloeding, door indienen van bezwaarschriften en zienswijzen, door persberichten en door deelname in adviesgroepen de cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke- en landschappelijke waarden en de kwaliteit van een gezond milieu te behouden en/of te herstellen.

Lees verder...

17-08-2019
Ruimtelijke ordening algemeen : Landgoed Steenenburg in de belangstelling
Ons bezwaarschrift tegen de bomenkap op het Landgoed heeft de afgelopen weken de gemoederen beziggehouden. Op zondag 14 juli kwamen 25 leden af op de uitnodiging om met eigen ogen te zien wat er dreigt te gebeuren. Op, 21 juli, kwamen maar liefst 40 belangstellenden af op de tweede wandeling door het gebied.


Lees verder...

10-08-2019
Inventarisatie-weidevogels: Het weidevogelseizoen 2019 is alweer voorbij
De 34 leden van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk hebben het seizoen 2019 er op zitten.
Het was een vrij normaal jaar met 220 gevonden legsels. De resultaten in de gemeente Heusden waren erg variabel. De 26 gevonden legsels in Doeveren en het Herptsche Veld-Oost leverden geen enkele nieuwe weidevogel op. Dat kwam vooral door predatie, van onder andere vossen en kraaien. In de andere drie gebieden in onze gemeente waren de percentages uitgekomen legsels: 50%, 83% en 100%.


Lees verder...

25-04-2019
Inventarisatie-libellen: Oproep om foto’s van libellen te maken
Hopelijk heeft u genoten van ons laatste magazine over de vlinders in de gemeente Heusden. Volgend jaar willen wij een magazine uitbrengen over de LIBELLEN van de gemeente Heusden.

Om eenzelfde kwaliteit te kunnen halen hebben wij foto’s nodig van minimaal 5 MB maar liever nog (veel) hoger. Daarom verzoeken wij u om vanaf nu tot en met september 2019 foto’s van LIBELLEN te maken te en te zenden aan melisrien1@gmail.com .


Lees verder...

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid