Home > Nieuws


Nieuws

22-02-2020
Venne-Oost: Dorpsnatuur in Heusden – vleermuizen in Venne-Oost en Landgoed Steenenburg
In Nederland komen 17 soorten vleermuizen voor. Veel ervan leven in de buurt van mensen. Ze kunnen op verschillende manieren gebruik maken van huis en tuin: om te eten, paren, jongen krijgen of overwinteren. Overdag slapen vleermuizen hangend op hun kop of weggekropen op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden. Ze zitten op warme, droge plekken in huis of in een boomholte. Vleermuizen verhuizen regelmatig. Elke avond in de schemering worden ze wakker en vliegen ze uit op zoek naar voedsel.

Lees verder...

22-02-2020
Venne-Oost: Stadsvogels tellen in de gemeente Heusden
Vogels tellen kun je met je ogen en met je oren. Hoe dat gaat vertelt
Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, op dinsdagavond 10 maart. Hij vertelt over de resultaten en hoe je mee kunt doen. De avond is onderdeel van het project Dorpstnatuur in Heusden van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden. Aanvang is om 20.00 uur in Buurthuis De Stulp, Admiraalsweg 100, 5151 MR Drunen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De koffie en thee staan klaar.
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl

Lees verder...

20-02-2020
Natuureducatie algemeen: Timmeren maar
Kinderen van de buitenschoolse opvang “BSO Sport Kids” van Mikz Kinderopvang zijn druk in de weer geweest met hamers, spijkers en hout. Zij timmerden, samen met vrijwilligers van onze vereniging nestkastjes voor vogels.


Lees verder...

14-02-2020
Venne-Oost: Dorpsnatuur in Heusden – Stand van de tuinvogels in Venne-Oost
Eind januari was er weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling. Ook in de wijk Venne-Oost in Drunen. In het gebied tussen Grotestraat – Duinweg – Hoge Schijf – Torenstraat is door 34 bewoners een half uur het aantal vogels in hun tuin geteld. De vogel die het meest voorkwam was de huismus; die werd 129 keer geteld. De koolmees werd op de meeste locaties geteld: in 26 van de 34 tuinen.

Lees verder...

09-02-2020
Venne-Oost: Dorpsnatuur in Heusden – voedseltips vogels
Als je veel vogels in je tuin hebt, zit het goed met de biodiversiteit. Die vogels hebben dan voldoende eten, bijvoorbeeld insecten en zaden. Ze hebben mogelijkheid tot voortplanten, nestgelegenheid. En ze hebben gelegenheid om te schuilen bij gevaar, bijvoorbeeld in dichte heggen en struiken. Dit zijn de drie V’s die vogels nodig hebben: voedsel, voortplanting en veiligheid.

Lees verder...

08-02-2020
Repair Cafe: Repair Café Drunen gaat weer open op 12 februari
Een nieuw Repair Café jaar gaat van start. In Drunen kunt u in 2020 zes keer op een woensdagavond terecht op de volgende dagen 12 februari, 8 april, 10 juni, 26 augustus, 14 oktober en 9 december.

Locatie: wijkcentrum de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen van 19.00 tot 21.00 uur Bent u 12 februari verhinderd te komen in Drunen, dan kunt u terecht in Repair Café Elshout, in sociëteit d’n Elshof, op dinsdagavond 10 maart.

Lees verder...

28-01-2020
Venne-Oost: Heusden moet groener – te beginnen in Venne-Oost
Als we het over natuur en biodiversiteit hebben denken we vaak aan onze natuurgebieden. Maar ook in de bebouwde omgeving zijn veel planten en dieren aanwezig. En omdat de bebouwing een steeds grotere ruimte inneemt, wordt de biodiversiteit daar ook steeds belangrijker.

Lees verder...

26-01-2020
Natuurgebieden algemeen: Eikenprocessierups in Heusden
it jaar start een nieuwe werkgroep om de processierups op natuurlijke manier te bestrijden en tegelijk de biodiversiteit te bevorderen.

Het gebied langs de Heidijk is gekozen als pilot gebied, omdat hier veel overlast is voor wandelaars, fietsers en aanwonenden en de conventionele bestrijding hier moeilijk is. We gaan hier nestkastjes en vleermuiskasten ophangen, heide inzaaien en Amerikaanse vogelkers verwijderen.
Lees verder...

05-12-2019
Inventarisatie-vlinders : Vlinderoverzicht 2019
Onderstaande linken geven U de jaaroverzichten van de Vlinders in de gemeentelijke natuurgebieden.
Deze overzichten zijn gemaakt door Joost van Balkom.

Heidijk
Natuurpark
Vlinderveld
Vlinderveld2
Hooibroeken
Kanaal
Vaartweg

Lees verder...

01-12-2019
Dorpsnatuur algemeen: Doelsoort egel
In oktober beginnen de egels met het zoeken naar een plekje om te overwinteren. Je kunt de egel een handje helen door te zorgen voor goede plekken om te schuilen. Egels houden hun winterslaap in een winternest, dat wordt gemaakt van droge bladeren. Laat dus een hoopje bladeren en takken in een hoek van de tuin liggen, of ruim ze helemaal niet op!

Ga voor meer tips om egels te helpen naar egelwerkgroep.com. (Foto: pixabay.com)

Lees verder...

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid