Home > Nieuws


Nieuws

24-05-2020
Repair Cafe: Repair Café gaat niet door
Vanwege de corona maatregelen gaat het Repair Café van 10 juni NIET door.

Lees verder...

24-05-2020
Inventarisatie-weidevogels: Nieuwsbrief WBG Waalwijk
De eerste helft van het weidevogelseizoen zit er al weer op. Tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit seizoen.

Ook nu weer met ups en downs. Vanwege Corona belette soms het werk. Verder zorgde de droogte in april voor verliezen door vroege werkzaamheden van de boeren. En vond predatie door de vos plaats. Voor de toekomst is de uitbreiding van het Waalwijkse bedrijventerrein een bedreiging.

Nieuwsbrief

Lees verder...

18-05-2020
Dorpsnatuur algemeen: Tips voor een zoogdiervriendelijke tuin
De meeste tips over biodiversiteit in de tuin gaan over planten, insecten en vogels. Zoogdieren worden vaak vergeten, terwijl er ook zoogdieren zijn die voor hun voortbestaan sterk afhankelijk zijn van de mens. Denk aan eekhoorns, egels, steenmarters en vleermuizen. Dit keer concentreren we ons op de lopende zoogdieren. De vliegende vleermuizen komen later aan bod. Voor zoogdieren geldt hetzelfde als voor vogels: ze hebben behoefte aan de drie v’s: voedsel, veiligheid en voortplantingsgelegenheid.

Lees verder...

11-05-2020
Dorpsnatuur algemeen: De perfecte tuin voor putters (en andere vogels)
Wie houdt er niet van putters? Een prachtige vogel die afkomt op tuinen die vol staan met planten en bloemen waarin ze zaden kunnen vinden, zoals zonnebloemen en kaardebollen. Maar er zijn meer planten die ze graag hebben. Welke? Dat vind je op www.vogelbescherming.nl > Actueel > Tip. Op de site van Vogelbescherming vind je tips voor nog veel meer vogelsoorten. Maar ook algemene informatie over wat je zelf kunt doen.

Lees verder...

04-05-2020
Dorpsnatuur algemeen: De gierzwaluw is er weer
Deze week een heerlijke fietstocht gehad lang het Drongelens Kanaal naar Den Bosch. Op een drietal plaatsen hoorden we dat de koekoek er weer is, was druk bezig om aan iedereen te laten horen ‘ik ben er weer’. Als gierzwaluw-liefhebber zocht ik de laatste dagen de hemel af of ze al terug waren. Op Koningsdag fietsten we langs de Voorste Venne en we zagen dat de eerste gierzwaluw ook hier weer was. Rustig rondjes vliegend kwam hij omlaag en bezocht zijn nestkast onder de goten van de Voorste Venne alsof hij nooit was weg geweest. Een paar dagen later was het vrouwtje er ook weer.

Lees verder...

28-04-2020
Dorpsnatuur algemeen: Biodiversiteit in Venne-Oost: hoe weten we waar wat zit?
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) gaat proberen de biodiversiteit in Venne-Oost te verbeteren. Dan wil je natuurlijk ook graag zien hoeveel effect een maatregel heeft. En daarvoor moeten we gegevens verzamelen. Dat wilden we doen middels bijeenkomsten, wandelingen, inventarisaties, etc. Helaas kunnen we dat door de Corona-crisis niet in georganiseerd verband doen. Maar je kunt natuurlijk zelf gaan kijken wat er zoal voorkomt. Om te beginnen door de biodiversiteit in je eigen tuin te inventariseren. Daarbij richten we ons op een aantal doelsoorten: huismus, gierzwaluw, merel, egel, eekhoorn, vleermuizen, boomblauwtje, citroenvlinder. Allemaal soorten die het moeilijk hebben.

Lees verder...

28-04-2020
Dorpsnatuur algemeen: Bouwwoede en biodiversiteit
Nederland telt zo’n 48.000 soorten planten en dieren. Hoeveel daarvan in de bebouwde omgeving weten we niet precies. Voor enkele vogelsoorten, zoals huismus en gierzwaluw, is bekend dat bebouwd gebied zelfs de belangrijkste habitat is. Ook voor de slechtvalk geldt dit. Er zijn ook soorten die veel voorkomen in stedelijk gebied, maar er niet volledig afhankelijk van zijn: bijvoorbeeld de ekster, groenling, huiszwaluw, kauw, merel, slechtvalk, spreeuw, Turkse tortel en zwarte roodstaart. In totaal is 6% van de vogels voor zijn voortbestaan (mede) afhankelijk van de bebouwde omgeving.

Lees verder...

26-04-2020
Inventarisatie-weidevogels: Weidevogelbeheer in Corona-tijd
Weidevogelbeheerders gaan meestal in groepjes op stap. De afgelopen maand kon dat niet altijd. Toch gingen nog zes groepen aan het werk.

De eerste bezoeken leverden ongeveer evenveel nesten op als vorig jaar.

Ga voor het hele verslag naar Nieuwsbrief


Lees verder...

01-12-2019
Dorpsnatuur algemeen: Doelsoort egel
In oktober beginnen de egels met het zoeken naar een plekje om te overwinteren. Je kunt de egel een handje helen door te zorgen voor goede plekken om te schuilen. Egels houden hun winterslaap in een winternest, dat wordt gemaakt van droge bladeren. Laat dus een hoopje bladeren en takken in een hoek van de tuin liggen, of ruim ze helemaal niet op!

Ga voor meer tips om egels te helpen naar egelwerkgroep.com. (Foto: pixabay.com)

Lees verder...

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid