Home > Nieuws


Nieuws

19-10-2020
Luchtkwaliteit algemeen: Luchtkwaliteit kunnen we samen flink verbeteren
Iedereen op de wereld is afhankelijk van lucht: mens, dier en natuur. Lucht is een mengsel van gassen waaronder de voor ons zo belangrijke zuurstof. Het begrip luchtkwaliteit is lastig te omschrijven omdat er tal van wettelijke deelnormen zijn. De rijksoverheid vindt zelfs dat luchtkwaliteit een gemeentelijk probleem is. Luchtkwaliteit moet daarom geregeld worden in de nieuwe Omgevingsvisie van alle gemeenten in Nederland, die voor begin 2022 is aangekondigd.

Lees verder...

18-10-2020
Luchtkwaliteit algemeen: Luchtkwaliteit en welzijn
Er wordt steeds meer bekend over de nadelige effecten van een
slechte luchtkwaliteit. Nu is aangetoond dat de kans op dementie
wordt vergroot door luchtverontreiniging! Lees het hele artikel
hier.
Steeds vaker wordt luchtkwaliteit genoemd als belangrijke inbreng
voor ons welzijn. De werkgroep luchtkwaliteit wil dit onderwerp
bespreekbaar maken binnen de gemeente Heusden.

Lees verder...

18-10-2020
Overige artikelen: Facebook en meer
Naast een Facebook-pagina van de vereniging, is er inmiddels ook een van de Werkgroep Landschapsbeheer. Daarop is mooi te volgen waar de werkgroep wekelijks bezig is, en wat ze zoal doen.
Zowel op de site als op de Facebook pagina’s staan veel foto’s.

Lees verder...

16-10-2020
Repair Cafe: Repair café
Helaas gaat het Repair Café van November in de Elshof niet door vanwege de corona maatregelen.


Lees verder...

12-10-2020
Natuurgebieden algemeen: Bezwaar tegen kapvergunning natuur bij Halve Zolenpad
De gemeentes Heusden en Waalwijk hebben in het kader van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) een kapvergunning aangevraagd voor bomen en struiken in de Baardwijkse Overlaat. Het is voor de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) moeilijk te vatten dat deze bomen en struiken ten zuiden van het Halve Zolenpad zullen worden gekapt en dat tegelijkertijd aangrenzend een nieuwe ecologische verbinding wordt gerealiseerd. Daarnaast veroorzaakt de bomenkap extra CO2 in de lucht, en heeft het een negatief effect op de luchtkwaliteit in Drunen. Om die redenen heeft de NMVH bezwaar aangetekend tegen deze kapvergunningen.

Lees verder...

09-10-2020
Overige artikelen: Wethouder verrast vereniging met Groene Handdruk
Op woensdag 9 september mocht onze vereniging de Groene
Handdruk in ontvangst nemen. De Groene Handdruk is een
aanmoedigingsprijs voor inwoners, organisaties en bedrijven die
zich in Heusden inzetten voor duurzaamheid en biodiversiteit.
‘Ze onderhouden natuurgebieden, hangen nestkasten op en
helpen bij het bestrijden van ongewenste streekvreemde planten,
zoals de Japanse duizendknoop. Ze maken veel mensen
enthousiast om de biodiversiteit te versterken.

Lees verder...

09-10-2020
Dorpsnatuur algemeen: Dorpsnatuur in Heusden
We hebben subsidie ontvangen voor Dorpsnatuur projecten in
Drunen-Venne-Oost, Vlijmen-Vliedberg en Herpt. In Venne-Oost
en in Herpt zijn we al druk bezig: inventarisatie-rondes gelopen
voor planten en vleermuizen. In Venne-Oost hebben we ook een
beeld van de omvormingen (extensiveringen) die de gemeente kan
doen. Op de Vliedberg starten we deze maand.


Lees verder...

04-10-2020
Inventarisatie-libellen: Jaaroverzichten 2006 - 2020
Onderstaande linken geven U de jaaroverzichten van Libellen in de gemeentelijke natuurgebieden.

Baardwijkse Overlaat
Elshoutse Wielen
Poelen Hooibroeken
Poelen de Zeeg
Sloten Hooibroeken

Lees verder...

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid